Τουλάχιστον 4 λεπτά το κιλό επιβαρύνεται το κόστος παραγωγής του αγελαδινού γάλακτος στις οργανωµένες φάρµες που λειτουργούν στην Ελλάδα, µε βάση τις διαδοχικές αυξήσεις που καταγράφονται το τελευταίο εξάµηνο στις τιµές των ζωοτροφών και λοιπών εισροών που χρειάζονται οι µονάδες.

Σύµφωνα µε πολύ αυστηρούς υπολογισµούς, το µέσο κόστος εκτροφής ανά ζώο ανά ηµέρα έχει αυξηθεί κάτι παραπάνω από 2 ευρώ, καθώς από 6 ευρώ τον περασµένο χρόνο, σήµερα διαµορφώνεται στα 8,20 ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω, το µέσο κόστος εκτροφής, από 32 µε 34 λεπτά ανά κιλό παραγόµενου γάλακτος, σήµερα, ανάλογα µε την οργανωτική δοµή της φάρµας, προσεγγίζει τα 36-38 λεπτά το κιλό.

Την ίδια στιγµή, οι τιµές µε τις οποίες αγοράζει από τους παραγωγούς το αγελαδινό γάλα η γαλακτοβιοµηχανία, στην καλύτερη περίπτωση να έχουν µείνει σταθερές, χωρίς να υπάρχει µέχρι τώρα, η παραµικρή αύξηση. Αν γίνει µια προσπάθεια αναζήτησης του µέσου όρου τιµής που προσφέρει η γαλακτοβιοµηχανία, τότε αυτή µε δυσκολία προσεγγίζει τα 40 λεπτά το κιλό.

Καθίσταται σαφές ότι τα όρια αντοχής των εκµεταλλεύσεων στον κλάδο της αγελαδοτροφίας εξαντλούνται. Οι ίδιες δυσκολίες φαίνεται να υπάρχουν και στους άλλους µεγάλους κτηνοτροφικούς κλάδους, της χοιροτροφίας και αιγοπροβατοτροφίας, µε τους εκπροσώπους του τελευταίου να αναλαµβάνουν πρωτοβουλία για πανελλαδική συνάντηση στην Κατερίνη για το κόστος ζωοτροφών και τη... ληστεία στο Απόθεµα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Τυρνάβου που ανέλαβε την πρωτοβουλία, η συγκεκριµένη συνάντηση, στην οποία δεν αποκλείεται κανείς αιγοπροβατοτρόφος, βοοτρόφος και χοιροτρόφος, το µοναδικό θέµα θα είναι η επιβίωση των κτηνοτρόφων και η διατήρηση των κτηνοτροφικών µας εκµεταλλεύσεων. Η κατάσταση στον κλάδο µας, έχει φτάσει σε δραµατικό επίπεδο, µε τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται «επί ξύλου κρεµάµενοι» και να ζουν ιδιαίτερα ζοφερές καταστάσεις, ενώ την ίδια στιγµή από την πλευρά της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εισπράττουµε πλήρη και εξοργιστική αδιαφορία. Είναι βέβαιο ότι αν δεν πάρουµε τις τύχες στα χέρια µας και δεν ενωθούµε άπαντες, η κτηνοτροφία στη χώρα µας θα αποτελεί παρελθόν, αφού θα πάψει να υφίσταται. Μια κτηνοτροφία, της οποίας ο οικονοµικός αντίκτυπος από τον µαρασµό της Κτηνοτροφικής Παραγωγής θα συµπαρασύρει και άλλους κλάδους της χώρας, αφού έχει εκτιµηθεί ότι από την πρωτογενή κτηνοτροφική παραγωγή εξαρτώνται πάνω από 15.000 επιχειρήσεις [...]. Επίσης δεν πρέπει να περνά απαρατήρητο ότι πάνω από το 30% της οικονοµίας της Φυτικής Παραγωγής εξαρτάται από την ύπαρξη και λειτουργία κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων».

Κι όλα αυτά, όταν µε βάση τις τελευταίες εκτιµήσεις του ΟΟΣΑ, η τρέχουσα περίοδος αναδεικνύεται σε δεκαετία των γαλακτοκοµικών

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts