Το νέο πλαίσιο για την εξισωτική αποζηµίωση θα ισχύσει από το φετινό ΟΣ∆Ε, µε τους δικαιούχους να πρέπει να θεωρούνται ενεργοί αγρότες µε βάση το νέο ορισµό και να είναι σε θέση να ακολουθούν τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις που αφορούν τη βασική ενίσχυση.

 

Η εξισωτική θα πιστώνεται σε αγροτεµάχια και βοσκοτόπια που βρίσκονται σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές ωστόσο από φέτος καταργείται η µικρή επιδότηση της τάξεως των 2,5 ευρώ το στρέµµα που λάµβαναν έως σήµερα οι πρώην µειονεκτικές περιοχές. Το ύψος της επιδότησης θα είναι για τις ορεινές περιοχές 12,22 ευρώ το στρέµµα και ελαφρώς αυξηµένο στα 9 ευρώ το στρέµµα (από 8,1 ευρώ) για τις µειονεκτικές. Όπως γίνεται και φέτος, το ύψος της ενίσχυσης µετά τα 200 στρέµµα µειώνεται προοδευτικά ως εξής:

  • Για το τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης έως και 200 στρµ.: χορηγείται το 100% της ενίσχυσης.
  • Για το τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης, µεγαλύτερο από 200 έως και 250 στρµ.: χορηγείται το 80% της ενίσχυσης.
  • Για το τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης, µεγαλύτερο από 250 έως και 300 στρµ.: χορηγείται το 50% της ενίσχυσης.
  • Για το τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης, πέραν των 300 στρµ. εκταρίων, δεν χορηγείται ενίσχυση.
  • Από εκεί και πέρα, δικαιούχοι θα είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τα οποία: α) είναι ενεργοί γεωργοί και β) ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών και η έδρα της εκµετάλλευσής τους βρίσκεται στις εν λόγω περιοχές.

Από εκεί και πέρα, δικαιούχοι θα είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τα οποία: α) είναι ενεργοί γεωργοί και β) ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών και η έδρα της εκµετάλλευσής τους βρίσκεται στις εν λόγω περιοχές.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts