Σε θέση να διεκδικήσουν στις διαβουλεύσεις που ξεκινούν τον ερχόµενο Φλεβάρη την ένταξή τους στα επιδοτούµενα πολυετή τοµεακά προγράµµατα της νέας ΚΑΠ, θα είναι οι φορείς δυναµικών παραγωγικών κλάδων της χώρας µας όπως η αιγοπροβατοτροφία και το βαµβάκι.

Στην Ελλάδα επιχειρησιακά προγράµµατα τρέχουν σήµερα οι Οργανώσεις σε φρούτα και λαχανικά, οι οργανώσεις ελαιουργικών φορέων (ΟΕΦ) στην ελιά, µεµονωµένοι παραγωγοί στο µέλι και διάφοροι φορείς στον οίνο. Ωστόσο, από τη νέα ΚΑΠ, εκτός από τα παραπάνω, υπάρχει η δυνατότητα η κάθε χώρα να αφιερώσει µέχρι το 3% των ευρωπαϊκών πόρων άµεσων ενισχύσεων, για να τρέξει παρόµοια προγράµµατα σε «άλλους τοµείς» που θεωρεί ότι έχουν κάποια ιδιαίτερη δυναµική και σηµασία για το ΑΕΠ της αγροτικής οικονοµίας.

Παρεµβάσεις Οργανώσεων που χρηµατοδοτούνται

Τα επιχειρησιακά προγράµµατα µπορούν να περιλαµβάνουν ποικίλες δράσεις όπως επενδύσεις σε µηχανολογικό εξοπλισµό, αρδευτικά συστήµατα, κάλυψη εξόδων για πρακτικές βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα (π.χ απονιτροποίηση), επιδότηση προγραµµάτων προώθησης κ.λπ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Τα προγράµµατα αυτά είναι σε θέση να τα τρέχουν µόνο οι αναγνωρισµένες Οργανώσεις παραγωγών. Ωστόσο, υπάρχει πρόβλεψη για µία µεταβατική τετραετία στην οποία συνεταιρισµοί και άλλες µορφές συνεργασίας που έχουν συσταθεί από παραγωγούς θα µπορούν να τρέχουν τέτοια προγράµµατα εφόσον, έως το 2027 δεσµεύονται να µετατραπούν σε αναγνωρισµένες οργανώσεις παραγωγών. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ, πως στην Ισπανία, ήδη οι αιγοπροβατοτρόφοι έχουν πάρει τη δέσµευση του υπουργού Γεωργίας, Λουίς Πλάνας, πως θα ενεργοιήσει τη νέα αυτή δυνατότητα της ΚΑΠ ώστε να αποκτήσουν τα δικά τους τοµεακά προγράµµατα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts