φυτοφάρμακα-fytofarmaka

Το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης ενημερώνει για τα εξής:

Το βακτήριο Ralstoniasolanacearum έχει χαρακτηριστεί ως ενωσιακός επιβλαβής οργανισμός καραντίνας.

To βακτήριο Ralstoniasolanacearum έχει μεγάλο εύρος καλλιεργούμενων φυτών ξενιστών όπως πατάτα, τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, πελαργόνιο, ανθούριο, αραχίδα καθώς και αρκετούς ξενιστές που περιλαμβάνονται στα ζιζάνια όπως Solanumdulcamara, Solanumnigrum, Daturastramonium.

Η εμφάνιση του εν λόγω βακτηρίου σε φυτά τριανταφυλλιάς, καλλιεργούμενα σε θερμοκήπια για τη συλλογή δρεπτώνανθέων, έχει αναφερθεί και στην Ολλανδία το 2015.

Τρόποι εισόδου του βακτηρίου σε μια φυτωριακή μονάδα μπορεί να αποτελούν το χρησιμοποιούμενο αρχικό φυτικό υλικό, το νερό που χρησιμοποιείται για άρδευση και μηχανικά (εργαλεία, ρούχα, υποδήματα, χέρια).

Το εν λόγω βακτήριο επιβιώνει στο νερό για χρονικό διάστημα το εύρος του οποίου επηρεάζεται από τη θερμοκρασία, το pΗ, την συγκέντρωση αλάτων και την παρουσία ή μη ανταγωνιστικών μικροοργανισμών.

Τα συμπτώματα της προσβολής περιλαμβάνουν, νεκρωτικά στελέχη και καφέ αποχρωματισμό στα στελέχη των φυτών τριανταφυλλιάς και μαρασμό σε νεαρούς βλαστούς των φυτών.

Δεν υπάρχουν θεραπευτικά μέτρα στα προσβεβλημένα φυτά.

Στους καλλιεργητές, προκειμένου να περιορίσουν τις απώλειες στις καλλιέργειες τους και να εκριζώσουν το βακτήριο Ralstoniasolanacearum, συστήνονται τα παρακάτω μέτρα:

  • Έλεγχος κατά διαστήματα των φυτών και ασφαλής απομάκρυνση / καταστροφή όσων εμφανίζουν συμπτώματα της βακτηρίωσης.
  • Συχνή απολύμανση εργαλείων με χρήση κατάλληλου απολυμαντικού (π.χVirkonS)
  • Πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και ξέπλυμα με άφθονο νερό πριν από κάθε χειρισμό των φυτών.
  • Χρησιμοποίηση παπουτσιών, φόρμας και γαντιών μιας χρήσης από τους εργαζόμενους που εκτελούν τις διάφορες καλλιεργητικές εργασίες και αλλαγή αυτών μεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων. Αποφυγή επαφής των υγιών φυτών με τα χέρια που έχουν έρθει σε επαφή με ασθενή φυτά (εκρίζωση, δέσιμο, κλάδεμα, κλπ), εκτός αν τα χέρια έχουν προηγουμένως πλυθεί καλά.
  • Καλό πλύσιμο και απολύμανση όλων των επιφανειών, δίσκων, κλπ, εντός των θερμοκηπίων μεταξύ των μεταφυτεύσεων / φυτεύσεων.
  • Μείωση κατά το δυνατόν της μετακίνησης των εργατών μεταξύ των διαφόρων τομέων της επιχείρησης.
  • Αφαίρεση ζιζανίων στους χώρους πέριξ των θερμοκηπίων.
  • Μέριμνα για απομάκρυνση και καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας καθώς και απολύμανσης των χώρων του θερμοκηπίου.
  • Απολύμανση του ανακυκλωμένου νερό άρδευσης (με υπεριώδες φως ή θέρμανση) και να δημιουργία κλειστού συστήματος παροχής νερού όπου αυτό είναι εφικτό
  • Ύπαρξη ταπέτων με απολυμαντικό στην είσοδο των θερμοκηπίων.

Προέλευση: https://www.neapaseges.gr

Recommended Posts