τρακτερ

Η προϋπόθεση απόδειξης σηµαντικής οικονοµικής δραστηριότητας από πλευράς αγροτών ώστε να δικαιούνται βασική ενίσχυση την ερχόµενη περίοδο, έχει πυροδοτήσει εκτεταµένες συζητήσεις σχετικά µε το µέλλον των µικροκαλλιεργητών.

H συγκεκριµένη φόρµουλα που βρίσκεται υπό εξέταση από το ΥΠΑΑΤ όπως είχε γράψει η Αgrenda, θα επιχειρήσει τη σύνδεση των τιµολογίων πώλησης αγροτικών προϊόντων ως µία από τις προϋποθέσεις πληρωµής του τσεκ. ∆ηλαδή δεν θα είναι απαραίτητο να ορίζεται κάποιος ως κατ’ επάγγελµα αγρότης για να πάρει τη βασική, αλλά θα πρέπει να παράγει και να πουλάει αγροτικό προϊόν. Έτσι θα αποκλειστούν οι απλοί κάτοχοι γης και ίσως αποφευχθούν περιπτώσεις διασπάθισης κοινοτικών πόρων ιδιαίτερα στα βοσκοτόπια.

Το ερώτηµα που προκύπτει εδώ λοιπόν είναι τι θα γίνει µε τους µικροκαλλιεργητές που ενδέχεται να αποκλειστούν από την ενίσχυση. Αυτούς θα έρθει να καλύψει το ειδικό καθεστώς που θα ενσωµατωθεί στην ερχόµενη ΚΑΠ, και δίνει το δικαίωµα στα κράτη-µέλη να αντικαταστήσουν όλες τις άµεσες πληρωµές µε ένα ποσό ανά στρέµµα ή ένα εφάπαξ ποσό ανά εκµετάλλευση. Για παράδειγµα, στην Ισπανία όπου έχει αποφασιστεί ένα παρόµοιο µοντέλο για τη νέα περίοδο, όλοι οι µικροκαλλιεργητές µε έως 50 στρέµµατα θα λαµβάνουν 25 ευρώ το στρέµµα ενίσχυση.

Στην Ελλάδα το καθεστώς αυτό ξεκίνησε να εφαρµόζεται το 2015 και εντάχθηκαν όσοι λάµβαναν ενισχύσεις (βασική, πρασίνισµα, συνδεδεµένη, ειδική βάµβακος, νεαρής ηλικίας προσαύξηση) έως 1.250 ευρώ. Σε αυτούς τους αγρότες δεν γίνονται διοικητικοί έλεγχοι και εξαιρούνταν από τυχόν κυρώσεις.

Αυτό το ποσό, αναµένεται να ανέβει στα 2.000 ευρώ τη νέα περίοδο, όπως έχει επισηµάνει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης. Εν ολίγοις, όσοι λαµβάνουν άµεσες ενισχύσεις µέχρι 2.000 ευρώ είναι πιθανό να εξαιρούνται µεταξύ άλλων και από την προσκόµιση των τιµολογίων.

Υπενθυµίζεται ότι το σχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τις ενισχύσεις της νέας περιόδου έχει ως εξής:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts