trakter_1

«Φωτιά» στις εθνικές κυβερνήσεις και τους αγρότες έχουν βάλει οι νομοθετικές προτάσεις της Κομισιόν για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020, καθώς η έννοια τους επικουρικότητας που προβάλλει με μειωμένο προϋπολογισμό και με μια σειρά από περιβαλλοντικές απαιτήσεις καθιστά δύσκολη την επίτευξη του στόχου για ένα πιο ανθεκτικό γεωργικό τομέα.

 

Την ίδια ώρα, οι αγρότες της ΕΕ, εκπροσωπούμενοι από της Copa-Cogeca αντιδρούν στην πρόταση της Επιτροπής να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να μεταφέρουν ένα επιπλέον 15% πόρων από τον α’ πυλώνα, δηλαδή τις άμεσες ενισχύσεις στον β’ πυλώνα (προγράμματα) για δαπάνες και μέτρα για το κλίμα και το περιβάλλον, εκτός δηλαδή της δυνατότητας μεταφοράς του 15 % μεταξύ των πυλώνων.

«Λαμβάνοντας υπόψη την καταστροφική κατάσταση εισοδήματος των αγροτών, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι ένα τέτοιο υψηλό ποσοστό άμεσων πληρωμών του α’ πυλώνα είναι συνδεδεμένο σε σχέση με τους στόχους της κλιματικής αλλαγής, καθώς θα μειώσει περαιτέρω την οικονομική τους βιωσιμότητα. Η οικονομική βιωσιμότητα των αγροτών είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσουν να παράσχουν περισσότερα για το περιβάλλον και τα κλιματικά ζητήματα», δήλωσε ο Πρόεδρος της Copa, Joachim Rukwied προειδοποιώντας για μαζική έξοδο αγροτών και εγκατάλειψη της γης υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι η ενιαία αγορά της ΕΕ θα τεθεί υπό δοκιμή.

«Ανησυχούμε πολύ για τον αντίκτυπο αυτών των προτάσεων. Οι άμεσες πληρωμές, οι οποίες αποτελούν τον καλύτερο και κατά πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο για τη σταθεροποίηση του εισοδήματος των γεωργών και για την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων εισοδήματος, υποβαθμίζονται περαιτέρω στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε ανώτατο όριο ή μείωση των πληρωμών, όπως πρότεινε η Επιτροπή», τόνισε ο Πρόεδρος της Copa.

Οι ανακοινώσεις την Παρασκευή 1η Ιουνίου από τον επίτροπο γεωργίας Φιλ Χόγκαν δεν έτυχαν θερμής υποδοχής και από έξι κράτη-μέλη της ΕΕ μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που σε συνάντηση των εκπροσώπων τους στην Μαδρίτη συνυπέγραψαν κοινή δήλωση-πρόταση, για τη νέα ΚΑΠ την οποία θα υποβάλλουν στο συμβούλιο υπουργών Γεωργίας τη ΕΕ στις 18 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, οι υπουργοί γεωργίας της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας και οι εκπρόσωποι της Φινλανδίας και της Ελλάδας (γενικοί γραμματείς) ζητούν να διατηρηθεί ο προϋπολογισμός για τις αγροτικές δαπάνες ως έχει, υπογραμμίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της μείωσης στα εισοδήματα των αγροτών, αν εγκριθεί.

Αντίστοιχα και το Farm Europe, ένα εξειδικευμένο think-tank σε θέματα γεωργίας, δήλωσε ότι το εισόδημα των αγροτών θα μειωθεί κατά 16 έως 20% και αυτό τελικά θα οδηγήσει σε μαζική έξοδο από τις αγροτικές περιοχές, με τομείς που να πλήττονται ιδιαίτερα γάλακτος και του κρέατος.

 

ΚΑΠ και αλλαγή του κλίματος

Οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ επέκριναν έντονα τις προτάσεις της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, δηλώνοντας ότι οι αυξανόμενες εξουσίες λήψης αποφάσεων των κρατών μελών θα έβλαπταν τους περιβαλλοντικούς στόχους.

«Η μεταρρύθμιση καλύπτει όλες τις ελπίδες της για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ σε ευσεβείς πόθους. Τα τελευταία 20 χρόνια εφαρμογής της ΚΑΠ υποδηλώνουν ότι, όταν τους δοθεί η δυνατότητα, οι υπουργοί γεωργίας τείνουν να εγκαταλείψουν το ισχυρό λόμπι εντατικής γεωργίας” δήλωσε η BirdLife Europe. «Η προοπτική αύξησης της επικουρικότητας χωρίς αυξημένη υπευθυνότητα θέτει το φάσμα ενός αγώνα στο κατώτατο σημείο, όπου κάθε χώρα προσπαθεί να εξουδετερώσει τον άλλο με επιδοτήσεις παραγωγής», πρόσθεσε.

Στη δήλωσή της, η Επιτροπή δήλωσε ότι είχε θέσει υψηλότερες φιλοδοξίες για την περιβαλλοντική και κλιματική δράση και ότι οι άμεσες πληρωμές θα εξαρτώνται από την ενίσχυση των περιβαλλοντικών και κλιματικών απαιτήσεων.

Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να προσφέρει οικολογικά προγράμματα για τη στήριξη των αγροτών πέρα από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις, οι οποίες χρηματοδοτούνται με μερίδιο των χορηγήσεων των εθνικών άμεσων ενισχύσεων τους.

Τουλάχιστον το 30% της κάθε εθνικής χορήγησης αγροτικής ανάπτυξης θα αφιερωθεί σε περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα.

Το 40% του συνολικού προϋπολογισμού της ΚΑΠ αναμένεται να συμβάλει στη δράση για το κλίμα.

Οι αλλαγές που φέρνει η νέα ΚΑΠ

Συνοψίζοντας τις κύριες αλλαγές που φέρνει η νέα ΚΑΠ µετά το 2021, είναι οι εξής:

-Τα κράτη-μέλη οφείλουν να μειώσουν το ποσό των άμεσων πληρωμών που ξεπερνά τα 60.000 ευρώ, και που θα αποδίδεται σε κάθε ενδιαφερόμενο αγρότη ανά ημερολογιακό έτος ως εξής:

α) κατά τουλάχιστον 25% για ενισχύσεις ανάμεσα στα 60.000 και 75.000 ευρώ

β) κατά τουλάχιστον 25% για ενισχύσεις ανάμεσα στα 75.000 και 90.000 ευρώ

γ) κατά τουλάχιστον 75% για ενισχύσεις ανάμεσα στα 90.000 και 100.000 ευρώ

δ) κατά 100% για ποσά που ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ

-Μόνο σε «Αυθεντικούς Αγρότες» (Genuine Farmers) θα δίνονται άµεσες ενισχύσεις, πριµ από το Εθνικό Απόθεµα και θα πραγµατοποιούνται µεταβιβάσεις δικαιωµάτων. Eίναι δουλειά των κρατών-µελών να ορίσουν ποιοι θα είναι οι «Genuine Farmers» βάσει εισοδηµατικών κριτηρίων, την καταχώριση σε µητρώα, τις ώρες εργασίας κ.λπ. Ό,τι δηλαδή γίνεται και τώρα µε τους κατ’ επάγγελµα.

-Οι Κανόνες Πολλαπλής Συµµόρφωσης που είναι απαραίτητοι για να λάβει ο αγρότης άµεσες ενισχύσεις διευρύνονται και θα γίνουν πιο περιβαλλοντικά αυστηροί.

-Προτείνεται να δίνεται πριµ σε οικολογικά σχήµατα (Εθελοντικό πρόγραµµα για το κλίµα και το περιβάλλον «Eco-scheme») που µπορεί να περιλαµβάνουν τη µετάβαση σε πιο περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές διαχείρισης λιπασµάτων.

-Υποχρεωτική για όλα τα κράτη µέλη η αναδιανεµητική ενίσχυση προς µικρές ή µεσαίες εκµεταλλεύσεις. Θα δίνεται για συγκεκριµένο αριθµό στρεµµάτων (π.χ έως 100 στρέµµατα) και µπορεί να είναι διαφορετική ανά κλίµακα έκτασης

– Εκτός από τη βασική ενίσχυση, στην αρχιτεκτονική των άµεσων, παραµένουν η συµπληρωµατική ενίσχυση για τη στήριξη εισοδήµατος νεαρών γεωργών (CISYF), οι συνδεδεµένες ενισχύσεις (CIS) και η συνδεδεµένη ενίσχυση για το βαµβάκι.

Βρείτε εδώ τις νομοθετικές προτάσεις (στα αγγλικά)

Διαβάστε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Η ανακοίνωση της Επιτροπής

Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2020

Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2018

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

Με τις προτάσεις αυτές, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε 365 δισ. EUR, εξασφαλίζεται ότι η ΚΓΠ παραμένει μακρόπνοη πολιτική, εξακολουθεί να στηρίζει τους γεωργούς και τις αγροτικές κοινότητες, καθοδηγεί τη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας στην ΕΕ και αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες της ΕΕ για την περιβαλλοντική μέριμνα και τη δράση για το κλίμα. Οι σημερινές προτάσεις δίνουν στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία και αρμοδιότητες για να επιλέγουν πώς και πού να επενδύουν τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ που τους αναλογεί, με σκοπό την επίτευξη φιλόδοξων στόχων που τίθενται σε επίπεδο ΕΕ για έναν έξυπνο, ανθεκτικό, βιώσιμο και ανταγωνιστικό γεωργικό τομέα, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται δίκαιη και καλύτερα στοχευμένη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος.

Ο αντιπρόεδρος Γύρκι Κατάινεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Η κοινή γεωργική πολιτική αποτελεί μία από τις βασικές μας πολιτικές και επηρεάζει τη ζωή όλων των Ευρωπαίων. Αυτές οι εμπεριστατωμένες προτάσεις θα συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν τη βιωσιμότητά του. Με το νέο μοντέλο λειτουργίας παρέχουμε περισσότερες δυνατότητες στα κράτη μέλη βάσει της αρχής της επικουρικότητας, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της πολιτικής και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της.»

Ο επίτροπος Φιλ Χόγκαν, αρμόδιος για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, σημείωσε: «Με τη σημερινή πρόταση υλοποιείται η δέσμευση της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, την πραγματική εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας για τα κράτη μέλη, τη διασφάλιση ενός ανθεκτικότερου γεωργικού κλάδου στην Ευρώπη και τον καθορισμό πιο φιλόδοξων στόχων αυτής της πολιτικής για το περιβάλλον και το κλίμα.»

Τα κύρια στοιχεία των προτάσεων της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΓΠ είναι τα εξής:

1. Νέος τρόπος εργασίας: Τα κράτη μέλη θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά το πώς χρησιμοποιούν τα χρηματοδοτικά κονδύλια που τους αναλογούν, χάρη στην οποία θα έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν ειδικά προσαρμοσμένα προγράμματα τα οποία ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στις ανησυχίες των γεωργών τους και των ευρύτερων αγροτικών κοινοτήτων τους. Τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να μεταφέρουν μεταξύ άμεσων ενισχύσεων και αγροτικής ανάπτυξης, και το αντίστροφο, έως και το 15 % των κονδυλίων της ΚΓΠ που τους αναλογούν, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των προτεραιοτήτων και των μέτρων τους. Θα διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μέσω:

– στρατηγικών σχεδίων που θα καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο, στα οποία θα καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο κάθε κράτος μέλος προτίθεται να επιτύχει 9 οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ, χρησιμοποιώντας τόσο τις άμεσες ενισχύσεις όσο και την αγροτική ανάπτυξη. Η Επιτροπή θα εγκρίνει κάθε σχέδιο για να διασφαλίζεται η συνοχή και η προστασία της ενιαίας αγοράς·

-η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τις επιδόσεις και την πρόοδο κάθε χώρας προς την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων.

2. Πιο δίκαιοι όροι μέσω καλύτερης στόχευσης της στήριξης: Οι άμεσες πληρωμές θα εξακολουθήσουν να αποτελούν ουσιώδες τμήμα της πολιτικής και να διασφαλίζουν σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τους γεωργούς.Θα δοθεί προτεραιότητα στη στήριξη μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες συνιστούν το μεγαλύτερο μέρος του γεωργικού τομέα, καθώς και στη βοήθεια προς νέους γεωργούς. Η Επιτροπή παραμένει προσηλωμένη στον στόχο για δικαιότερη κατανομή άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών μέσω εξωτερικής σύγκλισης.

Επιπρόσθετα:

-θα μειωθούν οι άμεσες ενισχύσεις άνω των 60.000 EUR σε γεωργούς και θα επιβληθεί ανώτατο όριο για ενισχύσεις άνω των 100.000 EUR ανά γεωργική εκμετάλλευση. Το κόστος της εργασίας θα λαμβάνεται πλήρως υπόψη. Σκοπός αυτού του μέτρου είναι να διασφαλιστεί δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων·

-οι μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα λαμβάνουν υψηλότερο επίπεδο στήριξης ανά εκτάριο·

– τα κράτη θα πρέπει να δεσμεύουν τουλάχιστον το 2 % του κονδυλίου τους για άμεσες ενισχύσεις ειδικά για τη στήριξη της εγκατάστασης νέων γεωργών. Το μέτρο αυτό θα συμπληρώνεται από χρηματοδοτική στήριξη για αγροτική ανάπτυξη και διάφορα μέτρα που διευκολύνουν την πρόσβαση στη γη και τη μεταβίβαση της γης.

3. Μεγαλύτερες φιλοδοξίες σχετικά με τη δράση για το περιβάλλον και το κλίμα: Οι στόχοι σε επίπεδο ΕΕ που προτείνονται σήμερα καλύπτουν και την κλιματική αλλαγή, και τους φυσικούς πόρους, και τη βιοποικιλότητα, και τους οικοτόπους, και τα φυσικά τοπία. Η εισοδηματική στήριξη προς τους γεωργούς είναι ήδη συνδεδεμένη με την εφαρμογή πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον και το κλίμα, ενώ με τη νέα ΚΓΠ θα απαιτείται από τους γεωργούς να επιτυγχάνουν πιο φιλόδοξους στόχους, μέσω υποχρεωτικών μέτρων, αλλά και μέτρων βάσει κινήτρων:

– οι άμεσες ενισχύσεις θα εξαρτώνται από ενισχυμένες απαιτήσεις όσον αφορά το περιβάλλον και το κλίμα:

-κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να προσφέρει οικολογικά συστήματα για τη στήριξη των γεωργών ώστε αυτοί να υπερβαίνουν τις υποχρεωτικές απαιτήσεις, τα οποία θα χρηματοδοτούνται με μέρος των εθνικών τους κονδυλίων για άμεσες ενισχύσεις·

-τουλάχιστον το 30% κάθε εθνικού κονδυλίου για αγροτική ανάπτυξη θα προορίζεται ειδικά για μέτρα στον τομέα του περιβάλλοντος και του κλίματος·

– το 40 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΚΓΠ αναμένεται να συμβάλει στη δράση για το κλίμα·

– εκτός από τη δυνατότητα μεταφοράς του 15 % μεταξύ των πυλώνων, τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να μεταφέρουν ένα επιπλέον 15 % από τον πυλώνα 1 στον πυλώνα 2 για δαπάνες σχετικές με μέτρα για το κλίμα και το περιβάλλον (χωρίς εθνική συγχρηματοδότηση).

4. Μεγαλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και της καινοτομίας: Η εκσυγχρονισμένη ΚΓΠ θα αξιοποιεί όλες τις τελευταίες τεχνολογίες και καινοτομίες, βοηθώντας έτσι τόσο τους γεωργούς όσο και τις δημόσιες διοικήσεις, ιδίως μέσω:

– ειδικού προϋπολογισμού ύψους 10 δισ. EUR από το ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» της ΕΕ, δεσμευμένου για έργα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της βιοοικονομίας·

– ενθάρρυνσης των κρατών μελών για τη χρήση μαζικών δεδομένων και νέων τεχνολογιών για ελέγχους και παρακολούθηση (για παράδειγμα, επαλήθευση του μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για αιτήσεις άμεσων ενισχύσεων, με χρήση δορυφορικών δεδομένων), με σημαντική μείωση, ως εκ τούτου, της ανάγκης για επιτόπιους ελέγχους·

– εντατικότερης ψηφιοποίησης της αγροτικής ζωής, για παράδειγμα, με την επέκταση της ευρυζωνικής πρόσβασης σε αγροτικές περιοχές, η οποία θα επιφέρει βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αυτές τις περιοχές και θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργικής παραγωγής.

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο : www.agronews.gr

 

Recommended Posts