Μέχρι τις 17 Μαΐου δόθηκε παράταση για τους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό» για να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου 6 της απόφασης ένταξης, καθώς η αρχική προθεσμία έληγε στις 3 Μαΐου.

Αναλυτικότερα, η απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Κοινοτικών Πόρων Χ. Κασίμης αναφέρει: «Έχοντας υπόψη το γεγονός της παρουσίασης λόγων εξαιρετικών περιστάσεων αιτήσεων δυνητικών δικαιούχων για την χορήγηση παράτασης της ηµεροµηνίας υποβολής των απαιτούµενων δικαιολογητικών της παρ. 6 της 408/74175/09-04-2019 απόφασής µας όπως ισχύει, για την ένταξη των αιτήσεων στήριξης στη δράση 4. 2. 1 του υποµέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020, αποφασίζουμε:

Τη χορήγηση παράτασης της ηµεροµηνίας κατάθεσης των δικαιολογητικών της παρ. 6 της 408/74175/09-04-2019 απόφασής µας για την ένταξη των αιτήσεων στήριξης στη ∆ράση 4. 2.1 του
Υποµέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020, για τεκµηριωµένους λόγους εξαιρετικών περιστάσεων, από
την 03η-05ου-2019 µέχρι και την 17η-05ου-2019.

 

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ

Recommended Posts