Αγροτικά Κτηνοτροφικά Μελισσοκομικά και Αλιευτικά Νέα από όλη την Ελλάδα

Greekap.gr News
Προθεσμία μέχρι τις 17 Μαΐου για την κατάθεση δικαιολογητικών από δικαιούχους της μεταποίησης

Προθεσμία μέχρι τις 17 Μαΐου για την κατάθεση δικαιολογητικών από δικαιούχους της μεταποίησης

Αγροτικά Νέα 🕔May 3, 2019

Μέχρι τις 17 Μαΐου δόθηκε παράταση για τους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό» για να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου 6 της απόφασης ένταξης, καθώς η αρχική προθεσμία έληγε στις 3 Μαΐου.

Αναλυτικότερα, η απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Κοινοτικών Πόρων Χ. Κασίμης αναφέρει: «Έχοντας υπόψη το γεγονός της παρουσίασης λόγων εξαιρετικών περιστάσεων αιτήσεων δυνητικών δικαιούχων για την χορήγηση παράτασης της ηµεροµηνίας υποβολής των απαιτούµενων δικαιολογητικών της παρ. 6 της 408/74175/09-04-2019 απόφασής µας όπως ισχύει, για την ένταξη των αιτήσεων στήριξης στη δράση 4. 2. 1 του υποµέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020, αποφασίζουμε:

Τη χορήγηση παράτασης της ηµεροµηνίας κατάθεσης των δικαιολογητικών της παρ. 6 της 408/74175/09-04-2019 απόφασής µας για την ένταξη των αιτήσεων στήριξης στη ∆ράση 4. 2.1 του
Υποµέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020, για τεκµηριωµένους λόγους εξαιρετικών περιστάσεων, από
την 03η-05ου-2019 µέχρι και την 17η-05ου-2019.

 

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ