Ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό αλωνισµού συγκριτικά µε εκείνο του 2022 στήνεται τις τελευταίες εβδοµάδες, µε τις τιµές της περσινής σοδειάς να έχουν ήδη διορθώσει σε σηµαντικό βαθµό για το µαλακό, το σκληρό σιτάρι, αλλά και το κριθάρι.

 

Με τις αλωνιστικές να µπαίνουν πρώτα στα χωράφια µε το κριθάρι σε περίπου ένα µήνα, η πρώτη µάχη φαίνεται ότι θα δοθεί µε τη διατήρηση της τιµής του πάνω από τα 20 λεπτά το κιλό. Αν αναλογιστεί κανείς ότι οι πιέσεις των εµπόρων για το σκληρό σιτάρι έχουν τοποθετήσει την τιµή της περσινής σοδειάς στα 28 λεπτά το κιλό την περίοδο αυτή, τότε φαίνεται πιο καθαρά το κλίµα που στήνεται για τον Ιούνιο.

Ήδη τα FOB στις ευρωπαϊκές αγορές, διαµορφώνουν κορυφές στα 227 ευρώ ο τόνος για το κριθάρι. Ακριβώς πριν από 12 µήνες, η αντίστοιχη τιµή για το κτηνοτροφικό κριθάρι στο εµπορικό κέντρο της Ρουέν, έγραφε τα 398 ευρώ ο τόνος. Πρόκειται για µια διόρθωση της τάξης του 42%.

Η υπόθεση της διόρθωσης συνδέεται µε το σκηνικό που έχουν στήσει µεγάλοι µεταπράτες, επενδύοντας στα ουκρανικά σιτηρά. Είναι επόµενο λοιπόν, σε περίπτωση που ανοίξουν ξανά τα σύνορά τους οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες, καθ’ υπόδειξη των Βρυξελλών, να διευκολυνθεί και ένα νέο κύµα πιέσεων στις τιµές παραγωγού.

Στο µεταξύ, οι προοπτικές της επόµενης σοδειάς δείχνουν καλές στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, ένας ακόµα παράγοντας που δεν ευνοεί την υπόθεση των τιµών.

Πιέσεις και στο σκληρό

Στο µεταξύ, το ρεπορτάζ αναφέρει πως οι πρώτες συζητήσεις για τη νέα σοδειά στο σκληρό σιτάρι στην Ιταλία, αποκλείουν τη διατήρηση των επιπέδων µε τα οποία πληρώνεται η παλιά σοδειά. Οι τιµές στη Φότζια πάντως, δείχνουν κάποια αρχικά σηµάδια σταθεροποίησης, έπειτα από τρεις συνεδριάσεις κατά τις οποίες η λίστα έµεινε αµετάβλητη, µε το σκληρό σιτάρι να κρατά τα 365 ευρώ ο τόνος. Κρίσιµη θα είναι η έκθεση της στατιστικής υπηρεσίας του Καναδά, η οποία θα δείξει τις προθέσεις σπορών των αγροτών της χώρας. Αν πράγµατι επιβεβαιωθούν οι εκτιµήσεις που ήθελαν µείωση των εκτάσεων σκληρού σίτου στον Καναδά, τότε είναι πολύ πιθανό οι αγορές να εισέλθουν σε µια περίοδο σταθεροποίησης και µικρών διακυµάνσεων για το υπόλοιπο του έτους.

Προέλευση άρθρου: https://www.agronews.gr

Recommended Posts