Τα συλλεγμένα δείγματα ελέγχθηκαν ως προς τα ποιοτικά μακροσκοπικά τους χαρακτηριστικά.

 

Αντικείμενο και στόχος του Έργου OliveFeed είναι αφενός η ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών εκχύλισης και απομόνωσης για την επεξεργασία και αξιοποίηση των παραπροϊόντων και αποβλήτων της ελαιουργίας, και αφετέρου η χρήση των παραχθέντων βιοδραστικών εκχυλισμάτων αλλά και των επεξεργασμένων φύλλων ελιάς για την παραγωγή καινοτόμων βιολειτουργικών ζωοτροφών, με σκοπό την βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας των εκτρεφόμενων πτηνών και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων (αυγά και κρέας).
Κατά τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του έργου επικεντρωθήκαμε κυρίως στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων και μεθοδολογιών: συλλογής και κατηγοριοποίησης δειγμάτων από τους Φορείς ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ και AVMap GIS Α.Ε., παραγωγής και ανάλυσης εκχυλισμάτων από τους Φορείς Τμήμα ΦαρμακευτικήςΤομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων του ΕΚΠΑ και Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΠΘ, αποτίμησης της βιολογικής δράσης των παραχθέντων εκχυλισμάτων από τον Φορέα Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ενσωμάτωσης των βιοδραστικών εκχυλισμάτων ελιάς σε ζωοτροφές για αυγοπαραγωγές όρνιθες και κρεοπαραγωγά ορνίθια από τον Φορέα ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. Συνολικά συλλέχθηκαν για να μελετηθούν 117 δείγμα παραπροϊόντων και αποβλήτων της ελαιουργίας και συγκεκριμέναː
  • 24 δείγματα υγρών αποβλήτων από ελαιοδιαχωριστήρα διφασικών ελαιοτριβείων
  • 60 δείγματα φύλλων ελιάς αποξηραμένα στους 70 και 140 oC
  • 33 δείγματα ελαιοπυρήνα από διφασικά ελαιοτριβεία αποξηραμένα στους 70 και 140 oC

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts