Αγροτικά Κτηνοτροφικά Μελισσοκομικά και Αλιευτικά Νέα από όλη την Ελλάδα

Greekap.gr News
Πρόγραμμα για την παρακολούθηση της αντοχή των ζωονοσογόνων και συμβιωτικών βακτηρίων

Πρόγραμμα για την παρακολούθηση της αντοχή των ζωονοσογόνων και συμβιωτικών βακτηρίων

Κτηνοτροφικά Νέα 🕔November 1, 2020

Πρόγραμμα για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την αντοχή των ζωονοσογόνων και συμβιωτικών βακτηρίων στις αντιμικροβιακές ουσίες για το έτος 2020.

Με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται η εφαρμογή και η οικονομική ενίσχυση του Προγράμματος παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων της αντοχής των ζωονοσογόνων και συμβιωτικών βακτηρίων στις αντιμικροβιακές ουσίες.

Διάρκεια – Πεδίο εφαρμογής

1. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

2. Το πρόγραμμα θα καλύπτει την παρακολούθηση των ακόλουθων μικροοργανισμών που απομονώνονται από δείγματα ορισμένων πληθυσμών παραγωγικών ζώων και ορισμένων τροφίμων:

α) Salmonella spp.

β) Campylobacter jejuni (C. jejuni)

γ) Συμβιωτικό βακτήριο-δείκτης Escherichia coli (E. coli)

Επιπλέον, καθορίζονται ειδικές απαιτήσεις για την παρακολούθηση και αναφορά στελεχών Salmonella spp. και E. coli που παράγουν τα ακόλουθα ένζυμα σε ορισμένους πληθυσμούς παραγωγικών ζώων & κατηγορίες τροφίμων:

– ευρέος φάσματος β-λακταμάσες (ESBL)

– AmpC β-λακταμάσες (AmpC)

– καρβαπενεμάσες

Φορείς εφαρμογής του Προγράμματος – Αρμοδιότητες & Υποχρεώσεις

Στην εφαρμογή του Προγράμματος συμμετέχουν οι ακόλουθες Αρχές και Φορείς με τις αντίστοιχες κατά περίπτωση υποχρεώσεις και αρμοδιότητες:

1. Το Τμήμα Σφαγείων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ)

2. Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις Μικροβιακές Αντοχές

3. Εξουσιοδοτημένα Εργαστήρια για την εφαρμογή του Προγράμματος

4. Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων και Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΦΕΤ

5.Υπεύθυνοι πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, υπεύθυνοι λειτουργίας πτηνοσφαγείων & υπεύθυνοι επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης & καταστημάτων λιανικής πώλησης κρέατος πουλερικών.

Σύστημα Παρακολούθησης

Η παρακολούθηση για το 2020, περιλαμβάνει τη συλλογή έως 850 δειγμάτων τυφλών από ορνίθια κρεοπαραγωγής στο σφαγείο, προκειμένου να απομονωθούν και να ταυτοποιηθούν συνολικά 170 στελέχη C. jejuni καθώς και 170 στελέχη συμβιωτικού βακτηρίου-δείκτη E. coli.

Επιπλέον, σε 300 δείγματα τυφλών εντέρων από ορνίθια κρεοπαραγωγής που συλλέγονται στο σφαγείο θα γίνει εκλεκτική απομόνωση E.coli που παράγουν ένζυμα (ESBL, AmpC, καρβαπενεμάσες) και σε 300 δείγματα νωπού κρέατος κοτόπουλου που συλλέγονται από τη λιανική θα γίνει εκλεκτική απομόνωση E.coli που παράγουν ένζυμα (ESBL, AmpC, καρβαπενεμάσες).

Σε έλεγχο ευαισθησίας στις αντιμικροβιακές ουσίες υποβάλλονται:

– το σύνολο των στελεχών Salmonella spp που έχουν απομονωθεί στο πλαίσιο των Εθνικών Προγραμμάτων Eλέγχου της Salmonella spp στα ορνίθια κρεοπαραγωγής και στις όρνιθες ωοπαραγωγής.

– 170 στελέχη Salmonella spp που έχουν απομονωθεί από σφάγια ορνιθίων κρεοπαραγωγής στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.2073/2005.

– 85 στελέχη Salmonella spp που έχουν απομονωθεί από σφάγια ινδορνίθων πάχυνσης στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

2073/2005

– 170 στελέχη C. jejuni από ορνίθια κρεοπαραγωγής στο σφαγείο

– 170 στελέχη συμβιωτικού βακτηρίου-δείκτη E. coli από ορνίθια κρεοπαραγωγής στο σφαγείο

– το σύνολο των στελεχών E.coli που παράγουν ένζυμα (ESBL, AmpC, καρβαπενεμάσες) που θα απομονωθούν από 300 δείγματα τυφλών εντέρων

– το σύνολο των στελεχών E.coli που παράγουν ένζυμα (ESBL, AmpC, καρβαπενεμάσες) που θα απομονωθούν από 300 δείγματα νωπού κρέατος κοτόπουλου στη λιανική

Για το σύνολο των ανωτέρω στελεχών Salmonella spp που απομονώνονται στο πλαίσιο των Εθνικών Προγραμμάτων ελέγχου των Σαλμονελών (ΕΠΕΣ), καθώς και στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005, θα προηγείται προσδιορισμός του οροτύπου.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Προέλευση: https://www.neapaseges.gr