Την απόρριψη των δικαιούχων συντάξεων χηρείας και αναπηρίας, από την Εξισωτική αποζημίωση του 2019 καταγγέλλουν οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Παράλληλα ζητούν να επανέλθει η κανονικότητα, σε ότι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα.

Αναλυτικά, σε σχετική επιστολή τους οι κτηνοτρόφοι της ΑΜΘ αναφέρουν τα εξής:

Κύριε Υπουργέ

Από το 2016 που οι όροι επιλεξιμότητας της Εξισωτικής Αποζημίωσης (Ε.Α) άλλαξαν, αφού η στόχευση της συγκεκριμένης ενίσχυσης διαφοροποιήθηκε από τα προηγούμενα έτη, το ποσό που μοιράζεται στους δικαιούχους αυξήθηκε.

Η αύξηση του ποσού που διανέμεται, είναι αποτέλεσμα της κατάργησης, της υποχρεωτικότητας της μονίμου κατοικίας των δικαιούχων, στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, αφού πια βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας είναι μόνο η τοποθεσία της έκτασης που ενισχύεται κι όχι η μόνιμη κατοικία του παραγωγού.

Πολλές φορές αυτό είναι πλασματικό, αφού με την τεχνική λύση που εφαρμόζεται για τα βοσκοτόπια, την Ε.Α παίρνουν και κτηνοτρόφοι που δεν έχουν σχέση με αυτές τις περιοχές, αλλά για καλή τους τύχη, τους έχει δοθεί θεωρητικά βοσκότοπος στις περιοχές αυτές.

Ταυτόχρονα το χαμηλό όριο των 20 στρεμμάτων, για να ενισχυθεί κάποιος γεωργός ή κτηνοτρόφος, καταργήθηκε και φυσικά οι δικαιούχοι ανά την επικράτεια αυξήθηκαν γεωμετρικά, αφού η Ε.Α απέκτησε το χαρακτήρα μικροεπιδόματος, με δικαιούχους πολλές φορές, κατοίκους αστικών κέντρων.

Η μεγάλη όμως αύξηση του κονδυλίου, προήλθε από την αλλαγή στο όριο επιλεξιμότητας των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, για τις οποίες ισχύει πια, ότι και για τις εκτάσεις των βοσκοτόπων, δηλαδή το ανώτερο όριο ενισχυόμενης έκτασης, στα 30 Ha (εκτάρια).

Η παραπάνω αλλαγή μετακύλησε τα κονδύλια της Ε.Α, από την κτηνοτροφία στη γεωργία και κατέβασε το ανώτερο όριο για την κτηνοτροφία από τις 5.000 ευρώ στις ορεινές (το 2014 και το 2015 ήταν στις 7.000 ευρώ) και 4.500 ευρώ στις μειονεκτικές περιοχές στις 3.312,5 ευρώ στις ορεινές και 2.517,5 ευρώ (από το 2019 και μετά, ακόμα χαμηλότερα) στις μειονεκτικές περιοχές.

Στη χωρική ενότητα κυρίως της Α.Μ.Θ, της κεντρικής Μακεδονίας και κάποιων νησιών, όπως είναι η Θάσος, λόγω της υψηλής πυκνότητας βόσκησης που ορίστηκε με την εφαρμογή της τεχνικής λύσης των βοσκοτόπων, τα ποσά μειώθηκαν δραματικά. Υποπολλαπλάσια των προηγούμενων ετών και σε πολλές περιπτώσεις, συγκρίνοντας με κτηνοτρόφους άλλων περιφερειών, με το ίδιο ζωικό κεφάλαιο, στο 1/3 αυτών.

Στη χωρική ενότητα της Α.Μ.Θ, με την τεχνική λύση του 2015, για να πάρει 30 Ha (300 στρέμματα) βοσκότοπου ο κτηνοτρόφος, θα πρέπει να έχει 600 ενήλικα πρόβατα ή 600 γίδια ή 100 αγελάδες. Αντίστοιχα σε άλλες περιοχές της χώρας, η κατανομή 30Ha (300 στρεμμάτων) βοσκότοπου επιτυγχάνεται με 200 ενήλικα πρόβατα ή 200 γίδια ή 30 αγελάδες!

Ο επανακαθορισμός των μειονεκτικών περιοχών στα τέλη του 2018 με αφετηρία το 2019, δημιούργησε νέους δικαιούχους στις περιοχές που εντάχθηκαν και σε συνδυασμό με τη σταδιακή απένταξη, εντός τριών ετών, των δικαιούχων που οι περιοχές τους απεντάχθηκαν, δημιούργησε επιπλέον κόστος στην Ε.Α.

Ενώ έχουν γίνει όλα τα παραπάνω, φτάνουμε στο 2020.

Ενημερωνόμαστε ότι μετά την πληρωμή της Ε.Α στο τέλος του 2019, υπάρχουν συνάδελφοι που εισπράττουν συντάξεις χηρείας και αναπηρικές συντάξεις κι ενημερώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι δεν πρόκειται για το έτος 2019 να εισπράξουν την Ε.Α, που τα προηγούμενα έτη εισέπρατταν κανονικά, έστω και μετά από ένσταση.

Να αναφέρουμε μία χαρακτηριστική περίπτωση μίας συναδέλφου, που εισπράττει από σύνταξη χηρείας, το αστρονομικό ποσό των 78 ευρώ το μήνα!

Το ΥπΑΑΤ συνέταξε ένα κανονισμό για την Ε.Α που πολλαπλασίασε τους δικαιούχους της και στοχευμένα υφάρπαξε κονδύλια από την κτηνοτροφία και τα μετέφερε στη γεωργία.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.agrocapital.gr

Recommended Posts