Το αγροτικό εισόδημα αναμένεται να παραμείνει σταθερό κατά την επόμενη δωδεκαετία, στα επίπεδα που διαμορφώθηκαν κατά τα έτη 2016-2018. Αφού μαζί µε την αύξηση της αξίας της παραγωγής, αυξάνονται παράλληλα και τα κόστη στην παραγωγή.

Ειδικότερα, η ανάλυση της έκθεσης της Κοµισιόν, η οποία κυκλοφόρησε πρόσφατα και περιέχει εκτιµήσεις για τη διαµόρφωση των αγορών και του αγροτικού εισοδήµατος µέχρι το 2030.Αυτό στηρίζεται σε τωρινά στοιχεία και επιχειρεί µε βάση τα έως τώρα δεδοµένα να προσεγγίσει σηµαντικές πτυχές της αγροτικής οικονοµίας, όπως αυτές θα έχουν διαµορφωθεί µέχρι το 2030.

Η έκθεση, λοιπόν, δείχνει τάσεις σταθεροποίησης του αγροτικού εισοδήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. Με ονοµαστικούς όρους, αυτό σηµαίνει ότι το εισόδηµα θα παραµείνει στα επίπεδα του 2016-2018. Με την έκθεση να υπογραµµίζει πως λαµβάνονται υπ’ όψιν τα υψηλά τουλάχιστον για τον ευρωπαϊκό µέσο όρο εισοδήµατα που επετεύχθησαν τότε και αποδίδονται στην αυξηµένη αξία της παραγωγής. Τα έτη που θα ακολουθήσουν η παραγωγική απόδοση θα σηµειώσει ένα άλµα κατά 17%. Το οποίο ωστόσο θα ισορροπήσει από µια αντίστοιχη αύξηση των εξόδων της παραγωγής. Σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη των εισοδηµάτων στον κλάδο θα παίξει η µηχανοποίηση και ο εκµοντερνισµός της παραγωγής σε κοινοτικό επίπεδο. Ο οποίος µε τη σειρά του ενισχύει από την άλλη πλευρά την αποµάκρυνση εργατικού δυναµικού από την ύπαιθρο.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agronews.gr

Recommended Posts