γεωργία, αγρότης, τροπολογία, φορολογία

Βασική ενίσχυση και Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης που εισάγουν καθεστώτα ενιαίου τσεκ και διευκόλυνσης της εγκατάστασης νέων και νεαρών αγροτών αρχίζουν να ξεχωρίζουν στον ορίζοντα, όσο η σκόνη των διαπραγµατεύσεων για τη νέα ΚΑΠ της περιόδου 2022-2027, κάθεται.

Έναν πιο «ευκρινή» σκελετό πάνω στον οποίο τα κράτη µέλη καλούνται να δοµήσουν τα στρατηγικά σχέδια της επερχόµενης προγραµµατικής περιόδου, αναµένουν να δουν µπροστά τους οι θιασώτες των εξελίξεων που αφορούν την αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις επόμενες μέρες, αφού η εβδομάδα που ξεκινά την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, συνιστά εβδομάδα διεργασιών, ψηφοφοριών και διαπραγματεύσεων στην Ευρωβουλή.

Συγκεκριμένα, στον φάκελο µεταρρυθµίσεων της Ευρωβουλής ξεχωρίζει η πρόβλεψη για περιορισµό του πριµ εξόδου µόνο σε συνταξιούχους αγρότες και όχι σε όσους είναι κοντά σε ηλικία συνταξιοδότησης, όπως προτείνει το Συµβούλιο και η Κοµισιόν. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην «τροπολογία 119», τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν έως και το 1/3 του ποσού των 100.000 ευρώ, που προορίζεται για το πριμ εγκατάστασης νέων αγροτών,  «για τα προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης για γεωργούς». Αυτό σημαίνει το ποσό που προτείνει η Ευρωβουλή για το πριμ εξόδου ανέρχεται στα 35.000 ευρώ περίπου.

Πέραν αυτού, στο ίδιο report της Ευρωβουλής µε τον κατάλογο των τροπολογιών προβλέπεται η µετονοµασία του γενικού Μέτρου των νέων αγροτών σε «Εγκατάσταση νέων γεωργών, γεωργών νεαρής ηλικίας, προγράµµατα πρόωρης συνταξιοδότησης, σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων και ανάπτυξη πολύ µικρών και µικρών αγροτικών επιχειρήσεων». Ουσιαστικά, το ποσό ανέρχεται στις 35.000 ευρώ, αφού κάτω από την οµπρέλα του µέτρου αυτού, τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στήριξη για την εγκατάσταση νέων αγροτών, γεωργών νεαρής ηλικίας, προγράµµατα πρόωρης συνταξιοδότησης, σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων και ανάπτυξη πολύ µικρών και µικρών αγροτικών επιχειρήσεων που δηµιουργούν και διατηρούν θέσεις απασχόλησης υπό τους όρους που καθορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ.

Αναδιανεμητική 450 ανά εκμετάλλευση

Την αμέσως επόμενη εβδομάδα, µετά τη λήξη των εργασιών του Συµβουλίου των υπουργών γεωργίας της ΕΕ που είναι προγραµµατισµένες για την ∆ευτέρα 19 Οκτωβρίου, οι τριμερείς συζητήσεις ανάμεσα στα ευρωπαϊκά όργανα, πρακτικά ξεκινούν.

Εκεί αναµένεται να ληφθούν γενικές αποφάσεις για τα κείµενα της ερχόµενης προγραµµατικής περιόδου, που θα αφορούν στο πριµ εξόδου αγροτών, στα περιθώρια που υπάρχουν για υποχρεωτική ή µη αναδιανεµητική ενίσχυση αλλά και στα περιθώρια διαµόρφωσης µιας ενιαίας βασικής ενίσχυσης στο εσωτερικό των κρατών µελών. Επιπλέον, προσεχώς αναµένεται ότι θα φανούν και τα περιθώρια που θα επιτρέψουν µια αύξηση του ποσού στο πριµ πρώτης εγκατάστασης. Όλα αυτά έχουν σηµασία, αφού θα επιτρέψουν στους ενδιαφερόµενους παραγωγούς έναν πιο ασφαλή προγραµµατισµό για την επόµενη επταετία, ενώ η οριστική διαµόρφωση των προτεραιοτήτων και των τροπολογιών του Συµβουλίου για τη νέα ΚΑΠ, σηµατοδοτούν το έναυσµα για την έναρξη των τριµερών συζητήσεων ανάµεσα στους υπουργούς γεωργίας της ΕΕ, την Κοµισιόν και την Ευρωβουλή.

Σύµφωνα µε τα όσα έχει παρουσιάσει το τελευταίο διάστηµα η Agrenda, η µεταφορά των αποφάσεων αυτών στις δυνατότητες και τις προτεραιότητες της ελληνικής αγροτικής πολιτικής φέρνουν κατά προσέγγιση τις εξής αλλαγές:

Τα σενάρια βασικής ενίσχυσης

Είναι γεγονός πως στα χέρια των ελληνικών αρχών που διαχειρίζονται τον εθνικό φάκελο, βρίσκεται ένα σενάριο που ορίζει το τέλος των δικαιωµάτων (ιστορικών και µη) και τη µετάβαση σε ένα Καθεστώς Ενιαίας Στρεµµατικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ). Με αυτό το καθεστώς πραγµατοποιείται αυτό που ονοµάζεται «ξαφνικός θάνατος» δηλαδή όλοι οι αγρότες θα λαµβάνουν ίσης αξίας ενίσχυση ανά στρέµµα που υπολογίζεται στα 40 ευρώ το στρέµµα αν ληφθεί υπόψη ο σηµερινός εθνικός φάκελος. Τώρα, αν θα είναι άλλη η αξία ανά περιφέρεια ενίσχυσης (βοσκοτόπια, αροτραίες, δενδρώδεις), αυτό είναι κάτι που δεν έχει εξεταστεί.

Το αναδιανεµητικό καθεστώς

Η αναδιανεµητική ενίσχυση είναι ένα καθεστώς άµεσων ενισχύσεων που δίνεται µόνο σε όσες εκµεταλλεύσεις βρίσκονται κάτω από το µέσο όρο στρεµµάτων. Αυτός ο µέσος όρος µπορεί να είναι ανάλογος µε την καλλιέργεια (π.χ 100 στρέµµατα βαµβάκι δεν είναι το ίδιο µε 100 στρέµµατα ελαιώνα). Αν δοθεί µε αυτόν τον τρόπο και κρατηθεί ποσοστό 7% περίπου του εθνικού φακέλου, θα είναι µία ενίσχυση που θα κυµαίνεται κοντά στα 450 ευρώ ανά εκμετάλλευση (σσ. εκ παραδρομής στo φύλλο 778 γράφτηκε πως το ποσό αυτό υπολογίζεται ανά στρέμμα) ετησίως στην Ελλάδα. Μία πρόταση των Ισπανών, θέλει την αναδιανεµητική µόνο στους κατ’ επάγγελµα αγρότες.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts