Παράθυρο ενεργοποίησης στην ερχόµενη ΚΑΠ των ενισχύσεων µε βάση τα λεγόµενα «ειδικά δικαιώµατα» κτηνοτρόφων χωρίς γη, βρίσκεται υπό διαβούλευση αυτή την περίοδο στις Βρυξέλλες.

Ο αρχικά προτεινόµενος κανονισµός όριζε πως µόνο οι παραγωγοί µε επιλέξιµη γη µπορούν να λάβουν την ερχόµενη περίοδο βασική ενίσχυση η οποία δίνεται ανά εκτάριο. Ωστόσο, εδώ έρχεται η Ευρωβουλή να προτείνει τροπολογία όπου αναφέρει ότι όταν η φύση του αγροκτήµατος είναι τέτοια και δεν υπάρχει γη, µπορεί να προβλεφθεί βασική ενίσχυση, ως ένα ποσό ανά εκµετάλλευση.

Σηµειώνεται εδώ πως, οι Έλληνες κτηνοτρόφοι που λαµβάνουν ακόµα ένα ποσό ανά ζώο λόγω των ειδικών δικαιωµάτων είχαν εκφράσει πρόσφατα την ανησυχία τους για ενδεχόµενη απώλεια των ενισχύσεων καθώς ενδεχόµενη κατάργησή της, αν δεν αντικατασταθεί µε ενίσχυση ισοδύναµης αξίας στη νέα ΚΑΠ, θα σηµάνει και τον πλήρη αφανισµό τους. Πιο συγκεκριµένα στο Άρθρο 17 που ορίζει τους γενικούς κανόνες λήψης της βασικής ενίσχυσης, η Ευρωβουλή εισάγει την παράγραφο «2α»:

Άρθρο 17 Γενικοί Κανόνες

1. Τα κράτη µέλη παρέχουν βασική εισοδηµατική στήριξη για τη βιωσιµότητα («βασική εισοδηµατική στήριξη») υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν υποτµήµα και όπως ορίζεται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ.

2. Τα κράτη µέλη παρέχουν βασική εισοδηµατική στήριξη µε τη µορφή ετήσιας αποσυνδεδεµένης πληρωµής ανά επιλέξιµο εκτάριο.

2α. Σε συγκεκριµένες καταστάσεις όπου, λόγω της φύσης του γεωργικού συστήµατος, οι αγρότες δεν έχουν γη αλλά έχουν λάβει ενίσχυση µε τη µορφή της βασικής πληρωµής κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, η βασική εισοδηµατική στήριξη είναι ένα ποσό ανά εκµετάλλευση.

Το καθεστώς ενίσχυσης κτηνοτρόφων µε ειδικά δικαιώµατα είχε ενεργοποιηθεί την περίοδο 2007-2013 και συνεχίστηκε την τρέχουσα προγραµµατική (Καν ΕΕ (1307/2013 Άρθρο 52 4β) µε τη µορφή συνδεδεµένης. ∆ικαιούχοι είναι όσοι το 2014 είχαν στην κατοχή τους ειδικά δικαιώµατα µε την ενίσχυση αυτή να είναι ετησίως περίπου 247 ευρώ ανά βοοειδές και 46,4 ευρώ ανά αιγοπρόβατο.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts