Με κοινή επιστολή 26 αγροτικοί συνεταιρισμοί, ζητούν να δοθεί παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων στήριξης για το υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων».

Η εν λόγω επιστολή απευθύνεται προς τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ, Χ. Κασίμη, και συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:

«Με την παρούσα επιστολή οι κάτωθι υπογεγραμμένοι συνεταιρισμοί σας ενημερώνουμε για το έντονο ενδιαφέρον που έχει παρατηρηθεί από μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις για συμμετοχή στο υπομέτρο 6.3 με σκοπό, τη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητάς τους και της διαρθρωτικής αναπροσαρμογής τους. Ως εκ τούτου είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί μια παράταση στην περίοδο υποβολής αιτήσεων στήριξης, η οποία επιθυμητό είναι να λήξει στο τέλος Ιουνίου.

Οι λόγοι που τεκμηριώνουν ένα τέτοιο αίτημα είναι οι παρακάτω:

1. Η συνύπαρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για το υπομέτρο 6.3 με την υποβολή αιτήσεων στο ΟΣΔΕ λαμβάνοντας υπόψην, ειδικά για την τρέχουσα περίοδο, τον περιορισμό του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης. Το αποτέλεσμα είναι αφενός το αρμόδιο γεωτεχνικό και λοιπό προσωπικό μας να βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση χρόνου και αφετέρου οι παραγωγοί να θέτουν ως προτεραιότητα την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, καθυστερώντας την προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών για την υποβολή αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.3.

 

Διαβάστε την συνέχεια στο agro24.gr

Recommended Posts