Παράταση της εφαρµογής της νέας ΚΑΠ µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 και διατήρηση του προϋπολογισµού αναλογικά στα τρέχοντα επίπεδα για την επόμενη διετία, ψήφισε οµόφωνα η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι πληροφορίες θέλουν στο διάστημα αυτό, εκτός από τα προγράμματα «γέφυρες» κυρίως αγροπεριβαλλοντικής κατεύθυνσης, να ξανανοίγει η κουβέντα για ένα μικρό σχετικά, καινούργιο ωστόσο, πρόγραμμα Νέων Αγροτών, καθώς η πίεση επ’ αυτού είναι δεδομένη και η ανάγκη ανανέωσης του αγροτικού δυναμικού αδήριτη.

Κατά τα λοιπά, στο άνοιγµα ενός νέου κύκλου προσκλήσεων και αιτήσεων από το 2021 για αγροτικά προγράµµατα πενταετών δεσµεύσεων ευρείας αποδοχής, όπως βιολογική γεωργία και απονιτροποίηση, προσανατολίζει το νέο πλαίσιο της υπό παράταση τελούσας, τρέχουσας ΚΑΠ.

 Αυτό φυσικά θα γίνει µε χρήµατα της νέας περίοδου και µε βάση τις προδιαγραφές των προκηρύξεων που ήδη έχουν «τρέξει» οι χώρες.

Η εξέλιξη δείχνει να λύνει κάπως τα χέρια των ελληνικών αρχών που έχουν σχεδόν εξαντλήσει τον προϋπολογισµό των Προγραµµάτων, καθώς θα έχει διαθέσιµα, αν τα ζητήσει, από του χρόνου, κονδύλια ύψους 509 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 15% σε σχέση µε τον τρέχοντα ετήσιο προϋπολογισµό.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts