Παράταση δύο ετών δίνεται στην υφιστάμενη τεχνική λύση για τα βοσκοτόπια καθώς η εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων για τις βοσκήσιμες γαίες, που έπρεπε να πραγματοποιηθούν έως τις 31 του προηγουμένου Ιανουαρίου, τελικά θα έχουν στην διάθεσή τους χρόνο υλοποίησης έως το τέλος του 2021.

Η εν λόγω παράταση δόθηκε με τροπολογία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που περιλαμβάνεται στο νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το νέο σύστημα χορήγησης αδειών οδήγησης οχημάτων. Το οποίο υπερψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου.

Σχετικά στην τροπολογία αναφέρονται τα εξής: «Με την περίπτ. β’ της παρ. 1 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4, προκειμένου να παραταθεί η οριζόμενη στην εν λόγω διάταξη προθεσμία της 31ης Ιανουαρίου 2019 για την εκπόνηση, υποβολή και έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων των βοσκήσιμων γαιών, έως τις 31-12-2021, λόγω του χρονοβόρου χαρακτήρα των διαδικασιών ανάθεσης εκπόνησης, υποβολής και έγκρισης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4351/2015, καθώς τα εν λόγω σχέδια δεν έχουν έως σήμερα προκηρυχθεί στις 13 Περιφέρειες της χώρας Και απαιτείται διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών μέχρι την εκπόνησή τους», αναφέρει χαρακτηριστικά η τροπολογία.

Επίσης, τονίζεται ότι: «Για την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης του άρθρου 3 του ν. 4351/2015 για όλες τις Περιφέρειες της χώρας, απαιτείται η δέσμευση ποσού έως 20. 000. 000 ευρώ. Δεδομένου ότι: το ποσό που έχει έως σήμερα εισπραχθεί από τις Περιφέρειες μέσω των ενιαίων δηλώσεων ενίσχυσης ετών 2016 και 2017 από τα δικαιώματα βόσκησης των γαιών ανέρχεται στα 5.477.854 ευρώ και με την πληρωμή δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης τον Οκτώβριο του έτους 2018 εισπράχθηκε επιπλέον ποσό 3. 227. 196 ευρώ και ότι οι Περιφέρειες δεν διαθέτουν το υπολειπόμενο ποσό των 10. 000. 000 ευρώ περίπου που είναι απαραίτητο για να προκηρυχθούν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης».

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Recommended Posts