Αγροτικά Κτηνοτροφικά Μελισσοκομικά και Αλιευτικά Νέα από όλη την Ελλάδα

Greekap.gr News
Παραμένει στα 50 εκατ. ευρώ η επιστροφή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο για το 2022

Παραμένει στα 50 εκατ. ευρώ η επιστροφή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο για το 2022

Αγροτικά Νέα 🕔November 22, 2021

Παρά τις αντιδράσεις του αγροτικού κόσμου για επέκταση του μέτρου της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, παραμένει ο προϋπολογισμός του στα 50 εκατομμύρια ευρώ όπως ανακοινώθηκε στις 5/11 από τους υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστο Σταϊκούρα και Σπήλιο Λιβανό, με τελικούς αποδέκτες νέους αγρότες και αγρότες-μέλη συνεργατικών σχημάτων για το έτος 2022.

Επίσης, όσον αφορά τα δημοσιονομικά μέτρα που αφορούν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η μείωση του ΦΠΑ των ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική παραγωγή από το 13% στο 6%, που ίσχυσε από την 1η Οκτωβρίου 2021μ ε δημοσιονομικό κόστος 4 εκατ. ευρώ για το 2021, παραμένει και για το 2022 με κόστος

Επιπλέον, στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την εκτέλεση της αποστολής του και ιδίως για την ανάπτυξη και βελτίωση των συνθηκών παραγωγής του αγροτικού τομέα, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και την προώθηση του εξαγωγικού προσανατολισμού των αγροτικών προϊόντων, την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας των παραγόμενων και των εισαγόμενων τροφίμων στη χώρα και την αξιοποίηση των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ).

Σημαντικό μέρος των πιστώσεων αυτών θα διατεθεί για:

-την καταβολή στους αγρότες κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, που έχουν εγκριθεί από την ΕΕ, μέσω του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ),

-την επιχορήγηση εποπτευόμενων από το Υπουργείο φορέων για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους στο πλαίσιο της προαγωγής της αγροτικής ανάπτυξης της χώρας. Μεταξύ άλλων, για την επιχορήγηση του ΕΛΓΑ με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών έχουν προβλεφθεί πιστώσεις ύψους 30 εκατ. ευρώ και

-την κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).

Επισημαίνεται ότι η διαφορά μεταξύ των εκτιμήσεων για την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΑΤ οικονομικού έτους 2021 και των αντίστοιχων προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2022, ύψους 226 εκατ. ευρώ, οφείλεται σε πιστώσεις που μεταφέρθηκαν το 2021 για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του Covid-19 ύψους 48 εκατ. ευρώ και σε πιστώσεις για λοιπές οικονομικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα, στην αυξημένη επιχορήγηση του ΕΛΓΑ, καθώς και στην κάλυψη του μειωμένου ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) το οικονομικό έτος 2022.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο :https://www.agro24.gr