Μέσω των μηχανισμών αυτών οι συνήθως τεράστιες ζημιές που προκαλούν οι φυσικές καταστροφές δεν επιβαρύνουν τους φορολογουμένους, αλλά κατανέμονται στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά, στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, και στην παγκόσμια αντασφαλιστική αγορά.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Μιλτιάδης Νεκτάριος από το 1998 έχει παρουσιάσει πρόταση για την ασφάλιση των ζημιών σε κατοικίες από σεισμούς, πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές.

Συγκεκριμένα, έχει προτείνει να συσταθεί το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Φυσικών Καταστροφών, το οποίο θα αναλαμβάνει την αποζημίωση των κατοικιών που υφίστανται ζημιές από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές δασών, για ασφαλισμένο κεφάλαιο μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ. Πέραν του ποσού αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, εφόσον το επιθυμούν.

Το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Φυσικών Καταστροφών θα συσσωρεύει και θα επενδύει τα αποθεματικά του ασφαλιστικού φορέα. Θα μπορεί να εκχωρεί (αντασφαλιστικά) κινδύνους σε εγχώριες ασφαλιστικές εταιρείες ή σε διεθνείς αντασφαλιστές. Επίσης, θα μπορεί να εκδίδει Ομόλογα Φυσικών Καταστροφών (Catastrophe Bonds), ιδιαίτερα για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας, όταν τα αποθεματικά δεν θα επαρκούν για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πολύ υψηλών ζημιών.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts