καλαμπόκι

Ενισχυµένες κατά 6% είναι οι τιµές στο σιτάρι, σύµφωνα µε έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας, η οποία αναµένει πως η παγκόσµια κατανάλωση θα ενισχυθεί µέχρι το τέλος του έτους κατά 2%.

Στην τελευταία της έκθεση για τις προοπτικές των commodities, η Παγκόσµια Τράπεζα, στέκεται στο κεφάλαιο των αγροτικών εµπορευµάτων στην ενίσχυση που σηµείωσε ο ∆είκτης Τιµών των σιτηρών και ειδικά του Σιταριού. Σύµφωνα µε την έκθεση, ο ∆είκτης Τιµών των Σιτηρών έχει ενισχυθεί κατά 4,4% µε την παραγωγή της τρέχουσας εµπορικής περιόδου να έχει αυξηθεί κατά 1%, όσο η κατανάλωση ξεπερνάει το ποσοστό αυτό.

Σε αυτή την εξίσωση, η αναλογία ανάµεσα στα αποθέµατα και την κατανάλωση να παραµένει σταθερή. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των καλλιεργειών που αναµένεται να συγκοµιστούν, η έκθεση εκτιµά πως οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών στη Βόρεια Αµερική και ειδικά στον Καναδά.

Πάντως, ακόµη και αν επιβεβαιωθεί το σενάριο αύξησης της παραγωγής σιτηρών κατά 5%, ως αποτέλεσµα µιας θετικής εξέλιξης των καλλιεργειών σε Ρωσία, Καζακστάν, Ουκρανία και Βόρεια Αµερική, περιοχές στις οποίες αντιστοιχεί το 60% του παγκόσµιου εµπορίου, η αναλογία αποθεµάτων-κατανάλωσης, δεν αναµένεται να αυξηθεί πάνω από 0,39% σύµφωνα µε την έκθεση.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts