Οριστική συμφωνία τον Απρίλιο επιδιώκουν για την ΚΑΠ οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ για προετοιμασία στρατηγικών σχεδίων, σημείο τριβής η εμπλοκή Ευρωβουλής στους στόχους.

Συµµάζεµα των διαπραγµατευτικών διαδικασιών για τη νέα ΚΑΠ µε την Ευρωβουλή και την Κοµισιόν, καθώς και τελική συµφωνία µέχρι τον προσεχή Απρίλιο θέλει να επιδιώξει η πορτογαλική προεδρεία της ΕΕ για το προσεχές εξάµηνο, µε την ατζέντα της να έχει την υποστήριξη των υπουργών γεωργίας του µπλοκ. Από την άλλη, τα περιθώρια να επιτευχθεί κάτι τέτοιο στενεύουν αφού τόσο η Κοµισιόν, όσο και οι Ευρωβουλευτές επιθυµούν τον προσδιορισµό κεντρικά θεσµοθετηµένων στόχων για τα κράτη µέλη, τα οποία θεωρούν πως αρκεί η διαµόρφωση γενικών κατευθύνσεων.

Την ∆ευτέρα 25 Ιανουαρίου ο υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ επικύρωσαν την ατζέντα της Πορτογαλίας η οποία έχει αναλάβει την προεδρία του Συµβουλίου της ΕΕ µέχρι και τον προσεχή Ιούνιο.  Σε αυτήν προγραµµατίζεται η οριστική συµφωνία µεταξύ Συµβουλίου, Ευρωβουλής και Κοµισιόν µέχρι τον Απρίλιο, προκειµένου να έχουν τα κράτη µέλη περιθώριο οχτώ µηνών για την οριστικοποίηση των στρατηγικών τους Σχεδίων. Πέραν αυτού, η επικείµενη οριστικοποίηση της νέας ΚΑΠ, θα επιτρέψει στη Λισσαβόνα να προωθήσει ένα δικό της φιλόδοξο σχέδιο για το µέλλον της ευρωπαϊκής υπαίθρου, στοιχεία για το οποίο δεν υπάρχουν αρκετά, καθώς και να εξασφαλίσει τη θέση του συµβουλίου στο ζήτηµα που αφορά στην ευρωπαϊκή οδηγία για την χρήση ζιζανιοκτόνων.

Παρά τις προθέσεις και την υποστήριξη των υπόλοιπων υπουργών του µπλοκ, αναµένεται ότι θα συναντήσει εµπόδια ως προς την τελική συµφωνία επί της ΚΑΠ. Αυτό γιατί Κοµισιόν και Ευρωβουλή επιδιώκουν την θέσπιση κεντρικών, σαφών οδηγιών επί των στόχων της νέας ΚΑΠ, κάτι που δεν προβλέπεται στις οριστικοποιηµένες από τον Οκτώβριο του 2020 θέσεις του Συµβουλίου. Το λεγόµενο µοντέλο υλοποίησης που επιδιώκουν οι υπουργοί γεωργίας της ΕΕ, προβλέπει ότι µεµονωµένα τα κράτη µέλη θα προσαρµόσουν τα στρατηγικά σχέδια τους σε γενικές κατευθύνσεις. Αν η Ευρωβουλή και η Κοµισιόν κατάφερναν -όπως διεκδικούν- να δίνουν πιο συγκεκριµένους και σαφείς τους στόχους στα στρατηγικά σχέδια, το τοπίο θα γινόταν πιο σύνθετο για κράτη µέλη και αγρότες. Θα µπορούσε για παράδειγµα να ζητήσει η Κοµισιόν στις αροτραίες άνω των 100 στρεµµάτων, το 20% της έκτασης να µπει σε πρακτική αµειψισποράς. «Κάτι τέτοιο θα µεταφραζόταν σε πολύ υψηλό γραφειοκρατικό φόρτο για τις κυβερνήσεις» εξήγησε ο Γάλλος υπουργός Γεωργίας, Ζουλιέν Ντενορµαντί. «Τα στρατηγικά σχέδια άλλωστε ακόµα χρειάζονται την έγκριση της Κοµισιόν» σηµείωσε η Γερµανίδα υπουργός Γεωργίας, Γιούλια Κλόκνερ η οποία επιδιώκει ελάχιστες διαπραγµατεύσεις επί των θέσεων του Συµβουλίου, προκειµένου «να µπορούν και οι αγρότες να συνεχίσουν τον προγραµµατισµό τους σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις µας» όπως σχολίασε.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts