έμβολος

Οριστική και αµετάκλητη είναι, σύµφωνα µε πληροφορίες της Agrenda, η απόφαση της κυβέρνησης να παραµείνουν ζωντανά τα ιστορικά δικαιώµατα επί των άµεσων ενισχύσεων.

Πολιτική ατολµία, σκουριασµένο ΟΣ∆Ε, έλλειµµα γνήσιας εκπροσώπησης και επαρχιακός παραγοντισµός, κρατούν δέσµια η την ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία σε ένα αναχρονιστικό πλαίσιο που δεν αφήνει χώρο δράσης στις νέες προσπάθειες, απογοητεύει τους νέους γεωργούς και διαιωνίζει την τοπική διαπλοκή.

Έτσι, ακόµη µία φορά τα ιστορικά δικαιώµατα φαίνεται πως επιβιώνουν, καθώς για το 2021 «παγώνει» η εσωτερική σύγκλιση των ενισχύσεων και η αξία δικαιωµάτων παραµένει ως έχει. Αυτό σηµαίνει ότι οι φετινές πληρωµές θα υπολογιστούν µε βάση τη Μοναδιαία Αξία ∆ικαιωµάτων του 2020, κάτι που αναµένεται -εκτός απίθανου απροόπτου- να ισχύσει και για το 2022.

Η απόφαση αυτή της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην Κοµισιόν µέχρι τις 19 Φεβρουαρίου, ώστε να προχωρήσουν οι αιτήσεις ενισχύσεων των αγροτών για φέτος. Τα παραπάνω αποτελούν και «σηµάδι» ότι οι αποφάσεις όσον αφορά στη νέα προγραµµατική περίοδο (2023-2027) θα περιλαµβάνουν σύγκλιση δικαιωµάτων όχι µε βάση τις πρωτοβουλίες των εθνικών αρχών αλλά στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που υπαγορεύουν οι κοινοτικοί κανονισµοί. Υπενθυµίζεται ότι Κοµισιόν και Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας, έχουν προτείνει τα κράτη-µέλη να υποχρεούνται το αργότερο µέχρι το έτος υποβολής αιτήσεων 2026, όλα τα δικαιώµατα ενίσχυσης να έχουν αξία τουλάχιστον 75% του προβλεπόµενου µέσου µοναδιαίου. Η αύξηση αυτή στα δικαιώµατα θα χρηµατοδοτείται από την αντίστοιχη µείωση των πολύ υψηλών δικαιωµάτων, µε µέγιστο όριο µείωσης το 30%. Το όριο αυτό βέβαια είναι προαιρετικό.

Την τρέχουσα περίοδο η σύγκλιση ήταν στο 60%. Από την άλλη, η Ευρωβουλή που συµµετέχει στον τρίλογο της ΚΑΠ, έχει προτείνει για το έτος απαίτησης 2024 το αργότερο, όλα τα δικαιώµατα ενίσχυσης να έχουν αξία τουλάχιστον 75% και το σύνολο των δικαιωµάτων ενίσχυσης να έχει αξία 100% του µέσου όρου το 2026 (πλήρης εσωτερική σύγκλιση). Σηµειώνεται εδώ ότι µόλις την περασµένη Τετάρτη ξεκίνησε ο 5ος γύρος τριλόγου της ΚΑΠ µε θέµα συζήτησης τις άµεσες ενισχύσεις.

Όπως έχει γράψει ήδη από την περασµένη εβδοµάδα η Agrenda, υπό το φόβο των εκλογών και τις αντιδράσεις των κατόχων ιστορικών δικαιωµάτων, προετοιµαζόταν το έδαφος να παραµείνει η κατάσταση ως έχει τουλάχιστον για το 2021, µε πρόσχηµα τις επιπτώσεις της πανδηµίας. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι πανευρωπαϊκά 18 χώρες έχουν ήδη προχωρήσει σε 100% σύγκλιση, η Γαλλία βρίσκεται στο 90% και η Ισπανία ψήφισε βασιλικό διάταγµα στις 26 Ιανουαρίου για 80% σύγκλιση έως το 2022.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts