Υπάρχει κίνδυνος να χαθούν ιδιωτικές περιουσίες, που θα δηλωθούν από το Δημόσιο ως δασικές στους Δασικούς Χάρτες και τα αδήλωτα ακίνητα στο Κτηματολόγιο να περάσουν στο δημόσιο. Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.Ο.Μ.Ι.Δ. Α) κ. Στράτος Παραδιάς σημειώνοντας ότι:

«θα χαθούν τεράστιες περιουσίες, που θα δηλωθούν από το δημόσιο ως δασικές και οι ιδιοκτήτες τους για να δικαιωθούν θα πρέπει να επικαλεσθούν τίτλους ιδιοκτησίας από το 1885, όταν ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδας, δεν ήταν καν Ελλάδα!» έκρουσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π. Ο. Μ. Ι. Δ. Α) κ. Στράτος Παραδιάς.

Ο ίδιος τόνισε  ότι «θα χαθούν περιουσίες αν δεν δηλωθούν στα κτηματολογικά γραφεία», διότι στη διαδρομή του χρόνου, οι ιδιοκτησίες  θα περάσουν επίσης στο δημόσιο.

Ο πρόεδρος της Π. Ο. Μ. Ι. Δ. Α βρέθηκε στη Λάρισα, στο πλαίσιο ενημερωτικών συναντήσεων που πραγματοποιεί η Ομοσπονδία με τα μέλη της ανά την Ελλάδα, προκειμένου να ενημερώσει για θέματα που αφορούν στην ιδιωτική ακίνητη περιουσία και ειδικά στις δηλώσεις κτηματογράφησης.

Σύμφωνα με την «Ελευθερία της Λάρισας» ο πρόεδρος της Π. Ο. Μ. Ι. Δ. Α τόνισε επίσης ότι «θα χαθούν περιουσίες αν δεν δηλωθούν στα κτηματολογικά γραφεία» και κατήγγειλε ότι: «το κράτος δεν έχει φροντίσει να ενημερώσει τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στη δήλωση των περιουσιακών τους στοιχείων, διότι αν δεν το δηλώσουν στη διαδρομή του χρόνου, θα τα χάσουν και θα περάσουν στο δημόσιο. Αυτό δεν έχει γίνει ευρύτερα κατανοητό στους πολίτες. Θα χαθούν περιουσίες από ανθρώπους που δεν ήξεραν ή που δεν ξέρουν πώς να αποκτήσουν τίτλους σε ακίνητα, που νόμιμα κατέχουν επί γενιές ολόκληρες».

Ο κ. Παραδιάς δηλώνει επίσης ότι το παραπάνω «αντίκειται στο ελληνικό Σύνταγμα, το οποίο προστατεύει την περιουσία του πολίτη και αποτελεί το ασθενές σημείο αυτής της νομοθεσίας. Δεν μπορεί το κράτος να νομοθετεί μια νέα διαδικασία εκ νέου καταγραφής της ακίνητης περιουσίας και να λέει στον πολίτη που του ανήκει ότι θα τη χάσει αν δεν τη δηλώσει. Θα έπρεπε τα στοιχεία αυτά, να αντληθούν από τα υποθηκοφυλακεία, ονομαστικά, και στη συνέχεια να γίνουν δηλώσεις σε υπηρεσίες όπου ήδη υπάρχουν πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία του καθενός. θα διευκολυνόταν πάρα πολύ ο πολίτης.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο ecopress.gr

Recommended Posts