Από τις 25/02/2020 έως τις 28/02/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 7.723.038,71 € για ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα (Μ10), τεχνική βοήθεια κρατών – μελών (Μ20), βιολογική γεωργία κ.ά.

Διαβάστε αναλυτικά τις πληρωμές στο www.agrovoice.gr

Recommended Posts