Σε διευκρινήσεις σχετικά με τις πληρωμές της εξόφλησης της βιολογικής γεωργίας (30%) και κτηνοτροφίας (25%) προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι υπάρχουν εκκρεμότητες με τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων  _ ΕΛΕΓΕΠ σε ορισμένες περιφέρειες.

Αναλυτικότερα, σε σχετική ανακοίνωση, που δόθηκε στην δημοσιότητα από την Δευτέρα 15 Ιουλίου, αναφέρονται τα εξής:

«Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε ο υπολογισμός πληρωμών εκκαθάρισης για το έτος εφαρμογής 2018 που έληξε στο τέλος του Μαΐου 2019.

 

 

 

 

Διαβάστε την συνέχεια στο agro24.gr

 

Recommended Posts