Οι αναφορές για εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, που ευθύνονται για την υπερθέρμανση του πλανήτη, παραπέμπει αυτόματα σε χρήση ορυκτών καυσίμων, ρυπογόνες βιομηχανίες και οχήματα με μηχανές εσωτερικής καύσης.

Σπανίως θα υποψιαστεί κανείς ως υπεύθυνες νωχελικές αγελάδες, αργόσυρτα γουρούνια, αεικίνητα κοτόπουλα και τη βιομηχανική κτηνοτροφία εν γένει. Έναν κλάδο διαρκώς διογκούμενο, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης των παραγόμενων προϊόντων και ταχέως αναπτυσσόμενο, ως ελκυστική επένδυση λόγω κερδοφορίας.

Όχι τυχαία, όπως επισημαίνεται σε πρόσφατη σχετική έκθεση, τα τρία τέταρτα του συνόλου των γεωργικών εκτάσεων στον πλανήτη χρησιμοποιούνται σήμερα για την εκτροφή ζώων ή για καλλιέργειες ζωοτροφής. Το αποτέλεσμα είναι η βιομηχανική κτηνοτροφία να ευθύνεται σήμερα για το 14,5% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Όχι μόνο διοξειδίου του άνθρακα, π.χ. από την αποψίλωση δασικών εκτάσεων για τη μετατροπή τους σε γεωργικές εκτάσεις, καθώς και από τη βιομηχανική παραγωγή, αλλά και μεθανίου -το πιο ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου, που παραμένει ωστόσο λιγότερο στην ατμόσφαιρα και παράγεται σε μεγάλες ποσότητες από τα ζώα εκτροφής κατά την πέψη της τροφής τους– καθώς και οξειδίων του αζώτου, που μεταξύ άλλων προκύπτουν από αζωτούχα λιμάσπαμα και τις κοπριές και συγκεντρώνονται στην ατμόσφαιρα για δεκαετίες ή και για αιώνες.

Καθώς οι διεθνείς προσπάθειες για ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής εντείνονται, ο κλάδος της κτηνοτροφίας μπαίνει σταδιακά πια και αυτός στο στόχαστρο.

Περιβαλλοντολόγοι και επιστημονικές μελέτες προειδοποιούν για την ανάγκη σημαντικής μείωσης του αριθμού των ζώων εκτροφής και την υιοθέτηση πιο βιώσιμων μοντέλων γεωργίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή δείχνει να κινείται πλέον αποφασιστικά η Ολλανδία: από τις μεγαλύτερες κτηνοτροφικές βιομηχανίες της Ευρώπης – με περισσότερα από 100 εκατομμύρια βοοειδή, γουρούνια και κοτόπουλα- και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας κρέατος της Ε.Ε.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts