Οι υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ πραγματοποιούν, στις 20/7/2020, την πρώτη τους σύνοδο του Συμβουλίου υπό τη γερμανική Προεδρία.

Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Η συζήτηση θα αφορά ειδικότερα τον κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ και την πράσινη πολιτική.

Επίσης θα συζητήσουν για τη στρατηγική «Aπό το αγρόκτημα στο πιάτο», την οποία παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 20 Μαΐου του τρέχοντος έτους. Στόχος της είναι να γίνουν πιο βιώσιμα τα συστήματα τροφίμων στην Ευρώπη.

Να θυμίσουμε ότι στις 8 Ιουνίου οι υπουργοί πραγματοποίησαν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής, σε συνδυασμό με την πρόταση για τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα. Και οι δύο προτάσεις αποτελούν μέρος της πρωτοβουλίας της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Στη συνέχεια η Επιτροπή θα παρουσιάσει την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς γεωργικών προϊόντων. Θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων.

Επίσης, η γερμανική Προεδρία θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασιών της για τη γεωργία και την αλιεία.

Στο Συμβούλιο θα συζητηθεί η κοινή επιστολή των υπουργών από τις χώρες της ομάδας του Βίζεγκραντ, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, με την οποία εκφράζουν τους προβληματισμούς τους για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τις προτάσεις για τη βιοποικιλότητα και τη στρατηγική «Aπό το αγρόκτημα στο πιάτο» και έμεσσα προσπαθούν αν επαναφέρουν το θέμα της εξωτερικής σύγκλισης των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών. Όπως επισημαίνουν οι στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας θα είναι ίδιες για όλα τα κράτη μέλη και δεν δικαιολογούνται οι σημερινές διαφορές στις άμεσες πληρωμές της ΚΑΠ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agrotypos.gr

Recommended Posts