Εν όψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου που ξεκινάει και του προγράμματος ελέγχου γεωργικών φαρμάκων έτους 2020, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής υπενθυμίζει στους καλλιεργητές ορισμένες βασικές υποχρεώσεις τους σε σχέση με τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Α) Τα γεωργικά φάρμακα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα (κατάλληλη δόση, κατάλληλη διάλυση, μέσα ατομικής προστασίας, εγκεκριμένες καλλιέργειες, ημέρες πριν τη συγκομιδή). Απαγορεύεται η καύση ή ανεξέλεγκτη απόρριψη στο περιβάλλον των κενών συσκευασιών (άρθ. 42, παρ. 1) (α σχετικό), όπως παρατηρείται δυστυχώς συχνά σε σημεία υδροληψίας ψεκαστικών μηχανημάτων. Οι κενές συσκευασίες πρέπει να απορρίπτονται στους κάδους που έχουν τοποθετηθεί από τους Δήμους (μετά από τριπλό ξέπλυμα για τα υγρά φάρμακα). Σε περίπτωση που σε οργανωμένο σημείο υδροληψίας δεν υπάρχει κάδος, οι καλλιεργητές θα πρέπει να απαιτήσουν την τοποθέτησή του από τον Δήμο τους. Σύμφωνα με τον (α) σχετικό Νόμο, «Σε όποιον χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα χωρίς να τηρεί τα αναγραφόμενα στη συσκευασία ή την ετικέτα τους, επιβάλλεται πρόστιμο από εκατόν πενήντα (150) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ» (άρθ. 45, παρ. 3) (α σχετικό).

Β) Απαγορεύεται η χρήση σκευασμάτων για τα οποία δεν έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο «… από πεντακόσια (500) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ …» (άρθ. 9, παρ. 3) και ο υπεύθυνος «…τιμωρείται με φυλάκιση από τρεις (3) μήνες έως ένα (1) έτος…» (άρθ. 10, παρ. 3) (α σχετικό). Σε κάθε περίπτωση οι καλλιεργητές να είναι σε επικοινωνία με τους γεωπόνους τους, ιδίως όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν γεωργικά φάρμακα που είχαν στην αποθήκη τους, για να ενημερώνονται για τυχόν ανακλήσεις γεωργικών φαρμάκων ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο επιβολής προστίμων από την χρήση τους λόγω άγνοιας.

Γ) Ο επαγγελματίας χρήστης προμηθεύεται και χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα μόνον εφόσον εκδοθεί συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων. «Στον επαγγελματία χρήστη που χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα χωρίς την έκδοση της σχετικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή χωρίς να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στη σχετική συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων, επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ» [άρθ. 45, παρ. 9α(δ)].

Δ) Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στην τήρηση των ελαχίστων ημερών από την εφαρμογή έως τη συγκομιδή. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν οι καλλιεργητές ότι σε περιπτώσεις πολλαπλών μιγμάτων γεωργικών φαρμάκων μεταξύ τους ή με λιπάσματα, μπορεί να επηρεαστεί η υπολειμματικότητα στα προϊόντα λόγω ανεπιθύμητων αλληλεπιδράσεων.

Ε) Οι επαγγελματίες χρήστες οφείλουν να τηρούν ημερολόγιο καταγραφών εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (άρθ. 67) (β σχετικό), το οποίο διατηρούν επί τρία έτη. Σε περίπτωση μη καταγραφής «… επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ» (άρθ. 9, παρ. 13) (α σχετικό). Η τήρηση ημερολογίου, εκτός από υποχρέωση, είναι ένας πρακτικός τρόπος για να θυμάται ο καλλιεργητής τις επεμβάσεις που έχει ήδη κάνει και να καθορίζει ευκολότερα τις επόμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την προστασία της καλλιέργειας.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.neapaseges.gr

Recommended Posts