Οι προοπτικές του ελληνικού ελαιολάδου στην αιγυπτιακή αγορά θεωρούμε πως θα μπορούσαν να είναι αξιόλογες, ωστόσο το ελληνικό προϊόν έχει να αντιμετωπίσει αρκετά οξύ ανταγωνισμό πρωτίστως από τα εγχώρια παραγόμενα,

κατώτερης ποιότητας και τιμής ελαιόλαδα, αλλά και από φθηνά λάδια άλλων προελεύσεων, κυρίως από την Ισπανία και αραβικές χώρες.

Επισημαίνεται πάντως ότι, όπως δείχνουν τα στοιχεία που παραθέσαμε στο τμήμα περί ανάλυσης ανταγωνισμού, το μέγεθος των ετήσιων αιγυπτιακών εισαγωγών ελαιολάδου δεν δημιουργεί, τουλάχιστον προς το παρόν, ιδιαίτερα μεγάλες προοπτικές για το ελληνικό, αλλά και για άλλα εισαγόμενα ελαιόλαδα.

Η κατάσταση ωστόσο του ανταγωνισμού στις εισαγωγές εμφανίζεται κάπως «μοιρασμένη», πράγμα που σημαίνει ότι το ελληνικό ελαιόλαδο διαθέτει ενδεχομένως ορισμένες δυνατότητες ενίσχυσης της παρουσίας του, ιδιαίτερα δια της εντονότερης εισόδου του σε μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες με ανταγωνιστικές τιμές.

Οι τάσεις των εξαγωγών μας ελαιολάδου προς την Αίγυπτο την πενταετία 2015-2019 είναι στο σύνολό τους πτωτικές, με συνολική μείωση της αξίας κατά την εν λόγω περίοδο της τάξεως του 49,6%, αύξηση ωστόσο της τάξεως του 56,9% κατά τη διετία 2018-2019. Συγκεκριμένα, το 2019 η αξία ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου προς Αίγυπτο ανήλθε στις €289,56 χιλ. έναντι €574,3 χιλ. το 2015, €275,58 χιλ. το 2016, 17 €257,63 χιλ. το 2017 και €184,59 χιλ. το 2018. Οι εξαχθείσες ποσότητες ελληνικού ελαιολάδου το 2019 ανήλθαν στους 54,5 τόνους, έναντι 128,3 τόνων το 2015 και 29,9 τόνων το 2018.

Με βάση τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία (ΕΛΣΤΑΤ), υπάρχουν σχετικά μικρές ελληνικές εξαγωγές προς την Αίγυπτο την πενταετία 2015-2019, οι οποίες έχουν μάλιστα ακολουθήσει έντονα πτωτική πορεία, με συνολική μείωση της αξίας κατά την εν λόγω περίοδο της τάξεως του 90,7%, αύξηση ωστόσο της τάξεως του 56,2% κατά τη διετία 2018- 2019. Συγκεκριμένα, το 2019 η αξία ελληνικών εξαγωγών λοιπών λαδιών από ελιές προς Αίγυπτο ανήλθε στις 17,01 χιλ. € έναντι 183,29 χιλ. € το 2015, €55,62 χιλ. το 2016, 17,98 χιλ. € το 2017 και 10,89 χιλ. € το 2018. Αντίστοιχα, οι εξαχθείσες ποσότητες ελληνικών λαδιών από ελιές το 2019 ανήλθαν στους 7,5 τόνους, έναντι 70,3 τόνων το 2015 και 2,5 τόνων το 2018.

2018

CN4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΙΛΑ

1509′

Ελαιόλαδο

184,587

29,876

1510′

Λάδια

10,890

2,493

ΣΥΝΟΛΟ

195,477

32,369

  

 

Οι τάσεις των εξαγωγών μας ελαιολάδου προς την Αίγυπτο την πενταετία 2015-2019 είναι στο σύνολό τους πτωτικές, με συνολική μείωση της αξίας κατά την εν λόγω περίοδο της τάξεως του 49,6%, αύξηση ωστόσο της τάξεως του 56,9% κατά τη διετία 2018-2019. Συγκεκριμένα, το 2019 η αξία ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου προς Αίγυπτο ανήλθε στις €289,56 χιλ. έναντι €574,3 χιλ. το 2015, €275,58 χιλ. το 2016, 17 €257,63 χιλ. το 2017 και €184,59 χιλ. το 2018. Οι εξαχθείσες ποσότητες ελληνικού ελαιολάδου το 2019 ανήλθαν στους 54,5 τόνους, έναντι 128,3 τόνων το 2015 και 29,9 τόνων το 2018.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟ 2015-2019 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΣΤΑΤ)

2019

CN4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΙΛΑ

1507′

Σογιέλαιο

1,097,000

1,650,600

1509′

Ελαιόλαδο

289,562

54,548

1510′

Λάδια

17,010

7,502

1515′

Λίπη

3,440

225

ΣΥΝΟΛΟ

1,407,012

1,712,875

 

 

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο  https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts