Οι διαφορές µεταξύ των επαγγελµατιών που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή είναι πολλές και έχουν να κάνουν, πρώτα απ’ όλα µε τα διαφορετικά είδη καλλιεργειών και εκµεταλλεύσεων που διαχειρίζονται, όπως µε τα µεγέθη αυτών που συχνά υπαγορεύουν και διαφορετική στρατηγική.

 

Βεβαίως, ρόλο παίζει, πολλές φορές, για τις διαφορετικές προσεγγίσεις των ζητηµάτων από τους ανθρώπους της αγροτικής παραγωγής, η εντοπιότητα, η συµµετοχή τους ή µη σε συλλογικά σχήµατα και φυσικά η ιδιοσυγκρασία του καθενός. Θα µπορούσε να επισηµανθεί εδώ ότι ο συντηρητισµός που διακρίνει γενικότερα τους αγρότες, αποτελεί µια από τις βασικές αιτίες καθυστέρησης στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Πάντως, αυτόν τον καιρό, οι αγρότες έχουν περισσότερο από κάθε άλλη φορά ανάγκη την οµοψυχία. Κι αυτό γιατί, οι ευαίσθητες χορδές της παγκόσµιας οικονοµίας έχουν διαφοροποιηθεί σε σηµαντικό βαθµό, το µοντέλο της παγκοσµιοποίησης των τελευταίων δεκαετιών υπόκειται σε µεγάλες αλλαγές και βέβαια, αυτοί οι οποίοι κινούν τα νήµατα της παγκόσµιας αλλά και της εγχώριας οικονοµίας, λίγο νοιάζονται για τον αγροτικό κόσµο και την κοινωνία της υπαίθρου.

∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι λίγες φορές που οι αγρότες βλέπουν το εισόδηµά τους να αυξάνεται, είναι σε περιόδους µεγάλης αναταραχής, δηλαδή όταν τα πράγµατα ξεφεύγουν κατά κάποιο τρόπο από τον έλεγχο των µεγάλων οικονοµικών κέντρων διεθνώς. Κάτι τέτοιο έχει συµβεί και το τελευταίο διάστηµα, αρχικά µε αφορµή την πανδηµία και στη συνέχεια µε τη στρατιωτική επέµβαση στην Ουκρανία. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η αναστάτωση στην εφοδιαστική αλυσίδα, τουλάχιστον σ’ αυτή τη φάση, έχει οδηγήσει σε άνοδο τις τιµές παραγωγού και έχει ευνοήσει κάποιες κατηγορίες αγροτών, κυρίως των εκτατικών καλλιεργειών.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts