Ρύθµιση του πλαισίου που διέπει τα ειδικά δικαιώµατα της ΚΑΠ ενόψει της νέας προγραµµατικής περιόδου επιδιώκουν κτηνοτροφικές επιχειρήσεις της χώρας που προτείνουν είτε την αύξηση της αξίας των δικαιωµάτων τους, είτε την µεταφορά τους στο καθεστώς των εκτατικών ενισχύσεων.

Τουλάχιστον 90 κτηνοτροφικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα που δεν διαθέτουν γη, λαµβάνουν κάθε χρόνο αντί βασικής τα Ειδικά ∆ικαιώµατα. Πρόκειται για ένα ποσό της τάξης των 30 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά σε µια µερίδα του κτηνοτροφικού κόσµου που δεν µετέτρεψε σε εκτατικά, τα δικαιώµατα που πληρωνόταν στο παρελθόν. Το ποσό αυτό είναι η µοναδική επιδότηση που δικαιούνται οι εκµεταλλεύσεις αυτές και προσδιορίζεται ανά ζωική µονάδα. Μάλιστα επειδή πληρώνεται εν είδη συνδεδεµένης ενίσχυσης, χάνεται το δικαίωµα της συνδεδεµένης των γεννήσεων που πληρώνονται οι υπόλοιποι κτηνοτρόφοι (περίπου 150 ευρώ για κάθε θηλυκή αγελάδα). Ακόµα, δεν λαµβάνουν εξισωτική ενίσχυση όσοι εκ των δικαιούχων δραστηριοποιούνται σε µειονεκτικές ή ορεινές περιοχές. Η δε πληρωµή, γίνεται το καλοκαίρι, δηλαδή αφ’ ότου έχουν πληρωθεί όλοι οι υπόλοιποι αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Μάλιστα, ως έχουν, τα ειδικά δικαιώµατα διέπονται από µια χαρακτηριστική ανελαστικότητα, αφού οι µεταβολές που µπορούν να εµφανίσουν οι κτηνοτρόφοι από την δήλωση δεν µπορούν να υπερβούν το 20%, τη στιγµή που για τους δικαιούχους εκτατικών ενισχύσεων το ποσοστό αυτό διαµορφώνεται στο 30%. Επιπλέον δεν µπορούν να µεταβιβάσουν τα ειδικά δικαιώµατα σε νεότερα µέλη της εκµετάλλευσης. Προ ολίγων ηµερών, εκπρόσωποι της Ένωσης Φυλής Χολστάιν Ελλάδας βρέθηκαν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να διεκδικήσουν µια ρύθµιση που να διασφαλίζει τη βιωσιµότητα των εκµεταλλεύσεων τους.

Το ζητούµενο είναι η αύξηση της ενίσχυσης που λαµβάνουν. Σε διαφορετική περίπτωση, εκείνο που προτείνουν είναι να ενταχθούν στο πλαίσιο των εκτατικών ενισχύσεων οι οποίες θα υπολογιστούν βάσει της µέσης ενίσχυσης ανά µονάδα µεγάλου ζώου (ΜΜΖ) των τριών-τεσσάρων τελευταίων ετών. Με τον τρόπο αυτό θα µπορέσουν να λαµβάνουν και την ενίσχυση για τις γέννες.

Το καθεστώς ενίσχυσης κτηνοτρόφων µε ειδικά δικαιώµατα είχε ενεργοποιηθεί την περίοδο 2007-2013 και συνεχίστηκε την τρέχουσα προγραµµατική (Καν ΕΕ (1307/2013 Άρθρο 52 4β) µε τη µορφή συνδεδεµένης. ∆ικαιούχοι είναι όσοι το 2014 είχαν στην κατοχή τους ειδικά δικαιώµατα. Στο πλαίσιο των συζητήσεων της νέας ΚΑΠ δεν υπάρχει προς το παρόν πρόβλεψη για διατήρησή τους στην επόµενη επταετία. Η Ευρωβουλή ωστόσο προωθεί τώρα σχετική ρύθµιση. Βάσει αυτής µπορεί να συνεχίσει η χορήγηση µιας µορφής συνδεδεµένης στήριξης σε όσους κτηνοτρόφους δεν διαθέτουν επιλέξιµο βοσκότοπο. Προς το παρόν γίνονται διαπραγµατεύσεις στις Βρυξέλλες ώστε να περάσει η σχετική ρύθµιση και στα τελικά κείµενα της ΚΑΠ την ερχόµενη άνοιξη.

Συγκεκριµένα αυτή προβλέπει τη χορήγηση συνδεδεµένης στήριξης σε παραγωγούς που δεν διαθέτουν επιλέξιµα εκτάρια. Κατά τη χορήγηση συνδεδεµένης στήριξης, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) υπάρχει σαφής περιβαλλοντική ή κοινωνικοοικονοµική ανάγκη ή όφελος.

(β) η υποστήριξη δεν δηµιουργεί σηµαντικές στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά · και

γ) η στήριξη για την κτηνοτροφία είναι σύµφωνη µε την οδηγία 2000/60 / ΕΚ.

Εφόσον περάσει η πρόταση της Ευρωβουλής, έγκειται στη συνέχεια στα κράτη µέλη και τις διαχειριστικές αρχές να ενεργοποιήσουν το πλαίσιο αυτό, το οποίο µάλιστα θα µπορούσε ήδη να θεωρείται δεδοµένο, αν στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων της ΚΑΠ στο Συµβούλιο των υπουργών γεωργίας της ΕΕ, η τότε ηγεσία της Βάθη είχε προνοήσει ώστε να καταθέσει σχετική τροπολογία, µε δεδοµένο ότι το ζήτηµα αφορά µια παραγωγική µερίδα της εγχώριας κτηνοτροφίας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts