Οι μεγάλες ευρωπαϊκές ενώσεις αγροδιατροφής σε επιστολή τους προς τον Επίτροπο Γεωργίας της ΕΕ, Janusz Wojciechowski, διαμαρτύρονται για την πρόταση της Επιτροπής να μειώσει, για το 2021, τον προϋπολογισμό των μέτρων ενημέρωσης και προώθησης αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και στις αγορές των τρίτων χωρών.

Οι εκστρατείεjς προώθησης των αγροτικών προϊόντων της ΕΕ σχεδιάζονται για να δημιουργούν νέες ευκαιρίες στην αγορά για τους αγρότες της ΕΕ και την ευρύτερη βιομηχανία τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε διαθέσει 200,9 εκατ. ευρώ το 2020 για χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προώθησης αγροτικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της Ένωσης.

Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι τα 183 εκατ. ευρώ, που προβλέπει για το 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιπροσωπεύουν μείωση άνω του 9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του προγράμματος για το 2020. Όπως επισημαίνουν η μείωση αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη μείωση, κατά 4%, του συνολικού γεωργικού προϋπολογισμού για το ίδιο έτος.

«Σε περιόδους κατά τις οποίες απαιτείται πρόσθετη υποστήριξη για την προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων λόγω των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 και του επικείμενου Brexit, αυτή η μείωση του προϋπολογισμού δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα», τονίζουν.

Διαμαρτύρονται όμως και για το αυξημένο μερίδιο του προϋπολογισμού των προγραμμάτων προώθησης που προορίζεται για τα προϊόντα βιολογικής παραγωγής. Όπως υποστηρίζουν «η πρόταση της Επιτροπής να αφιερώσει μερίδιο 30% του συνολικού προϋπολογισμού των προγραμμάτων προώθησης σε έναν γεωργικό τομέα (βιολογικά), ο οποίος σήμερα αντιπροσωπεύει μόνο το 8% της συνολικής αγροτικής παραγωγής της ΕΕ, θα μπορούσε να δημιουργήσει μια άδικη ανισορροπία στην αγορά. Ενώ ο βιολογικός τομέας έχει ασφαλώς προοπτική ανάπτυξης, η τρέχουσα πρόταση δεν αντιστοιχεί με την πραγματικότητα της αγοράς».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agrotypos.gr

Recommended Posts