EE

Σχολιάζοντας τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της Ε.Ε., που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 21 Ιουλίου, οι διαπραγματευτές του ευρωκοινοβουλίου καλωσορίζουν το ταμείο ανάκαμψης,

αλλά προειδοποιούν ότι η συμφωνία τους για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη.

Αναλυτικότερα, σε σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ευρωκοινοβουλίου, αναφέρουν μεταξύ άλλων τα εξής: «Μετά από πέντε ημέρες έντονης συζήτησης, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατέληξαν σε πολιτικό συμβιβασμό. Η ομάδα διαπραγματεύσεων του ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και τους ιδίους πόρους χαιρετίζει το γεγονός ότι επιτέλους επιτεύχθηκε κοινή θέση και ότι το νεοσυσταθέν μέσο ανάκαμψης (ΕΕ επόμενης γενιάς) χρηματοδοτείται με δανεισμό 750 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, το ευρωκοινοβούλιο παραμένει επικριτικό για ορισμένες βασικές πτυχές του συμβιβασμού, ιδίως όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη προοπτική».

«Το μέσο ανάκτησης είναι ένα σημαντικό βήμα προς μια νέα φιλοδοξία για την Ένωση: πιο πράσινη, πιο ανταγωνιστική και ψηφιακή. Αυτός ο μαζικός δανεισμός είναι μια ιστορική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πρέπει να αγνοούμε αυτό που μόλις συνέβη . Ωστόσο, λυπούμαστε που τα κράτη μέλη αποφάσισαν να εγκαταλείψουν εντελώς τη «λύση γέφυρα», στόχος της οποίας ήταν ακριβώς η άμεση αντιμετώπιση κρίσεων στους πολίτες, μετά το ξέσπασμα του Covid-19. Σε ένα πλαίσιο όπου ο ιός αυξάνεται ξανά, οι πολίτες χρειάζονται βεβαιότητα. Το ευρωκοινοβούλιο θα συνεχίσει να εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει ότι η ανάκαμψη ξεκινά χωρίς καθυστερήσεις. Επιπλέον, η δημοκρατική εποπτεία πρέπει να αυξηθεί σημαντικά: το ευρωκοινοβούλιο, ως ένα σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, θα αγωνιστεί να συμμετάσχει πλήρως στη δημιουργία και την εφαρμογή του μέσου ανάκαμψης», ανέφεραν οι διαπραγματευτές του ευρωκοινοβουλίου την Τρίτη 21 Ιουλίου.

«Η εικόνα είναι πολύ πιο αρνητική όταν πρόκειται για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (το ΠΔΠ). Το ευρωκοινοβούλιο δεν μπορεί να αποδεχτεί τα προτεινόμενα χαμηλά ανώτατα όρια, καθώς σημαίνει παραίτηση από τους μακροπρόθεσμους στόχους και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, ενώ οι πολίτες ζητούν περισσότερα. Περισσότερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, περισσότερη ευρωπαϊκή δράση στη δημόσια υγεία, στην έρευνα και την ψηφιοποίηση, τη νεολαία και στον ιστορικό αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος. Τα βασικά προγράμματα για την επίτευξη αυτών των στόχων έχουν συρρικνωθεί σημαντικά και έχουν χάσει τα περισσότερα από τα συμπληρώματά τους στο πλαίσιο της επόμενης γενιάς ΕΕ. Θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε βελτιώσεις, συμπεριλαμβανομένων υψηλότερων ποσών, σε προγράμματα ΠΔΠ μελλοντικά προσανατολισμένα όπως το Horizon, το InvestEU, το LIFE, το Erasmus +. Και εάν δεν πληρούνται επαρκώς οι προϋποθέσεις μας, θα εγκρίνουμε τα προγράμματα βάσει του υφιστάμενου ΠΔΠ, όπως προβλέπει η Συνθήκη », προειδοποίησε τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας του ΕΚ.

«Ο συμβιβασμός είναι επίσης μια κατάφωρη χαμένη ευκαιρία όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό των εσόδων, καθιστώντας τα πιο δίκαια και πιο διαφανή. Επιτρέπεται τώρα στην ΕΕ να δανειστεί κεφάλαια, αλλά δεν υπάρχει βεβαιότητα για το πώς θα εξοφληθεί το χρέος. Το ευρωκοινοβούλιο ήταν ξεκάθαρο: η ανάκαμψη δεν πρέπει να μειώσει τις επενδυτικές ικανότητες ούτε να βλάψει τον φορολογούμενο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι νέοι γνήσιοι ίδιοι πόροι είναι η λύση για την αποπληρωμή του κοινού χρέους, αλλά η συνεισφορά με βάση το πλαστικό δεν επαρκή από μόνη της! Υπενθυμίζουμε την αυστηρή απαίτησή μας προς αυτή την κατεύθυνση: μια δεσμευτική δέσμευση για την εισαγωγή πρόσθετων ιδίων πόρων το 2021, και ακόμη κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 2021-2027. Επιπλέον, παρά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, η επιμονή στις εκπτώσεις ήταν εξαιρετικά σκληρή και οδηγεί σε ένα μεγάλο βήμα πίσω για το ευρωπαϊκό σχέδιο: αντί να καταργηθούν, οι εκπτώσεις διατηρούνται και ακόμη αυξάνονται.

Επιπλέον, το ευρωοινοβούλιο παραμένει σθεναρά ενάντια στο να μειώσει τον μηχανισμό μείωσης ή αναστολής της χρηματοδότησης της ΕΕ εάν ένα κράτος μέλος σέβεται το κράτος δικαίου, και αυτό το ζήτημα δεν πρέπει να αναβληθεί αλλά να αντιμετωπιστεί τώρα. Το ευρωκοινοβούλιο είναι έτοιμο να αρχίσει διαπραγματεύσεις με συναπόφαση για να συνεχίσει να χτίζει μια Ευρώπη θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Το ευρωκοινοβούλιο παραμένει έτοιμο να αρχίσει αμέσως διαπραγματεύσεις για να επιτύχει μια καλύτερη συμφωνία για την Ευρώπη », πρόσθεσαν οι ευρωβουλευτές.

Τα επόμενα βήματα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ολοκληρώσει τώρα την εντολή του για έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο θα έχει τελικό λόγο πριν τεθεί σε ισχύ ο προϋπολογισμός 2021-2027. Ο τρέχων πολυετής προϋπολογισμός λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Το Ευρωκοινοβούλιο θα καθορίσει τους όρους του και θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το συντομότερο δυνατό.

Διαβεβαιώσεις Μητσοτάκη για σταθερούς πόρους της ΚΑΠ

«Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ένα συνολικό πακέτο το οποίο ξεπερνάει τα 70 δισ. ευρώ, ένα μέγεθος πρωτοφανές για τη χώρα μας», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το πέρας των εργασιών της μαραθώνιας Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα, έχοντας πλέον ανακτήσει την αξιοπιστία της σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, κλήθηκε να συμμετέχει -και συμμετείχαμε ενεργά- σε όλες τις διαπραγματεύσεις που έγιναν τα τέσσερα τελευταία εικοσιτετράωρα».

«Πετύχαμε τελικά ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα και για την Ευρώπη, αλλά και για την Ελλάδα», ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι με το συνολικό πακέτο θα στηριχθεί ο κόσμος της εργασίας και θα επιταχυνθεί η έξοδος από «τη βαθιά ύφεση του κορονοϊού» που πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, δίνοντας έμφαση σε σημαντικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την πράσινη οικονομία, αλλά και τις ψηφιακές δεξιότητες οι οποίες θα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο σχέδιο το οποίο θα καταθέσει η Ελλάδα.

«Αυτό το οποίο έγινε αυτές τις τέσσερις μέρες ως προς τη δομή των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας, κυρίως τη δυνατότητα πια να δανειστούμε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ένα σημαντικό άλμα στο μέλλον, μια μεγάλη παρακαταθήκη για το μέλλον της Ευρώπης» επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Εάν πριν από τρεις μήνες βρισκόμασταν και συζητούσαμε για τη δυνατότητα η Ευρώπη να δανειστεί σε κεντρικό επίπεδο και να διαθέσει επιχορηγήσεις και όχι δανεικά, οι πιο πολλοί θα λέγανε ότι αυτό το σενάριο ανήκει στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας» πρόσθεσε.

Εξηγώντας «τη σημασία αυτού του συνολικού πακέτου των 72 περίπου δισεκατομμυρίων για την πατρίδα μας», ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι επιχορηγήσεις «από το πρόσθετο πρόγραμμα το οποίο εγκρίθηκε ουσιαστικά αντιστοιχούν περίπου σε ένα επιπλέον ΕΣΠΑ, κάτι παραπάνω από 19 δισεκατομμύρια στα οποία προστίθενται γύρω στα 12,5 δισεκατομμύρια σε δάνεια για να καταλήξουμε ξανά στο τελικό ποσό των 32 δισ., για το οποίο είχε γίνει και πολύς λόγος πριν από δύο μήνες».

«Τα χρήματα αυτά θα εκταμιεύονται, τελικά, με όρους οι οποίοι θα είναι πιο ευέλικτοι από το υφιστάμενο ΕΣΠΑ», σημείωσε ο Πρωθυπουργός, διευκρινίζοντας μεταξύ άλλων ότι «έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε από αυτό το πλαίσιο δαπάνες οι οποίες έχουν ήδη γίνει από το Φεβρουάριο του 2020».

Σε ό,τι αφορά το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η χώρα πέτυχε δύο πράγματα: «Πρώτον, την αύξηση των πόρων που η Ελλάδα θα πάρει από το Ταμείο Συνοχής και παράλληλα, για τους αγρότες μας, παραμένουν σταθεροί οι πόροι από την Κοινή Αγροτική Πολιτική».

«Έχουμε, λοιπόν, τα εργαλεία, έχουμε το σχέδιο, ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να σκορπίσουμε τα χρήματα με την ανεμελιά του νεόπλουτου. Θα εργαστούμε με ευθύνη, με σύνεση. Θα παρουσιάσουμε σύντομα ένα αναλυτικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης που θα μεταμορφώσει τη χώρα», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είναι μία μεγάλη, μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα και την Ευρώπη, να κάνει ένα μεγάλο άλμα μπροστά. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη», ανέφερε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες.

Ενόψει της κατάθεσης του συνολικού σχεδίου στην Κομισιόν στις 15 Οκτωβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα οριστικοποιήσει τις προτεραιότητες του νέου εθνικού σχεδίου λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο της Επιτροπής Πισσαρίδη και τις προτάσεις των κομμάτων. «Αυτή η συζήτηση είναι μία συζήτηση η οποία αφορά συνολικά το πολιτικό σύστημα», τόνισε.

Χαμηλές οι απώλειες δηλώνει ο Βορίδης

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ήταν παρών στις Βρυξέλλες κατά τις τέσσερις ημέρες των σκληρών διαπραγματεύσεων και μιλώντας στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου κατά την επί των άρθρων συζήτηση του νομοσχεδίου για την «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις», είπε ότι «χρειάστηκε κόπο και επιμονή και δεν ήταν το αποτέλεσμα μόνο της συνεδρίασης Κορυφής, αλλά προήλθε μετά από μια μακροχρόνια εργασίας που προηγήθηκε».

Τόνισε δε, ότι «η κατάληξη που φέρνει στην Ελλάδα 72 δισ. ευρώ, είναι ένα θεαματικό αποτέλεσμα που η χώρα μας είχε χρόνια να δει και αυτό είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα».

Στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης ότι θα μπορούσε το ποσό αυτό να ήταν μεγαλύτερο, ή με καλύτερους όρους, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορίδης απάντησε ότι «αυτό που δεν θα πρέπει να διαφεύγει σε όλους μας, είναι ότι στην Ε.Ε. δεν είμαστε μόνοι μας, υπάρχουν 27 χώρες κράτη μέλη, που όλα πασχίζουν για το καλύτερο για αυτές και έτσι πάντα στο τέλος υπάρχει ένας συγκερασμός».

Από την απόφαση της Συνόδου που επιτεύχθηκε για την χώρα μας, είπε ο Μάκης Βορίδης, «υπάρχει ένα πολιτικό δια ταύτα και μια κατάληξη που λέει πως η Ελλάδα παίρνει συνολικά 70 δισ. ευρώ – και αυτό δεν μπορεί κανείς να μην το αναγνωρίσει ως τέτοιο».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agro24.gr

 

Recommended Posts