τρακτερ, γεωργία, τρακτερ, καλλιέργειες

Για ένα ευρύ πεδίο βελτιώσεων στα υπό διαβούλευση Σχέδια Βελτίωσης που μεταφέρονται για τέλος Φεβρουαρίου συζήτησαν εκρπόσωποι του ΣΕΑΜ με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τις διαχειριστικές αρχές.

 

Αναλυτικά οι προτάσεις που συζητήθηκαν έχουν ως εξής

Βασική παρατήρηση επί  των ανώτατων επιλέξιμων τιμών

Όπως και η ίδια η λέξη µαρτυρά, οι τιµές που ορίζονται αναφέρονται στις ανώτατες τιµές και όχι στις µέσες τιµές που πιθανά προκύπτουν από τα προηγούµενα προγράµµατα. Αν η προηγούµενη µέση τιµή, οριστεί σήµερα ως ανώτατη, είναι βέβαιον ότι η νέα µέση τιµή θα είναι χαµηλότερη από την προηγούµενη, κάτι που σηµαίνει υποβάθµιση και όχι αναβάθµιση του τεχνολογικού επιπέδου.

Το σχετικό υπόμνημα του ΣΕΑΜ διαθέσιμο εδώ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10

Παράγραφος Β1: Ανώτατη τιµή ελκυστήρα 100.000 ευρώ.

Λαµβάνοντας υπ’ όψη την προηγούµενη προκήρυξη όπου η ανώτατη επιλέξιµη τιµή για έναν γεωργικό ελκυστήρα ήταν 125.000 ευρώ και λαµβάνοντας υπ’ όψη τις αυξήσεις τιµών που µεσολάβησαν στην 5ετία που παρήλθε και οι οποίες ξεπερνάνε το 25%, θεωρούµε ότι το ποσό των 100.000 ευρώ δεν είναι ρεαλιστικό. Με βάση την κοινή λογική το ποσό των 125.000 θα έπρεπε να αναπροσαρµοστεί προς τα πάνω αναλογικά. Η πρόταση του ΣΕΑΜ είναι η ανώτατη επιλέξιµη τιµή ελκυστήρα να οριστεί στις 140.000 ευρώ. Αν θα παραµείνει ως ανώτατη επιλέξιµη τιµή το ποσό των 100.000 ευρώ θα έχουµε τις εξής επιπτώσεις:

Θα αποκλείσει από την ενίσχυση αγοράς γεωργικού ελκυστήρα, πολλούς από τους εν δυνάµει δικαιούχους που κατέχουν αξιόλογη γεωργική εκµετάλλευση, ανοιχτής καλλιέργειας, για την οποία απαιτείται ελκυστήρας µέσης ή υψηλής ισχύος (π.χ. >120ΗΡ) και το κόστος του οποίου υπερβαίνει κατά πολύ τις 100.000 ευρώ.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts