Σε πολλές περιοχές παρουσιάζονται προβλήματα και παρανοήσεις όσον αφορά τις ανανεώσεις των παραγωγικών αδειών, όπου οι υπηρεσίες πράττουν κατά το δοκούν, ταλαιπωρούνται ανούσια οι πωλητές παρόλο που η διαδικασία ανανέωσης έχει απλουστευτεί, ενώ απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά πέραν των όσων ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

 

Επί του θέματος, η Ομοσπονδία, Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας – Θράκης, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της, θεωρεί υποχρέωσή της να διευκρινίσει για ακόμα μία φορά τα εξής:

-Σύμφωνα με το Νόμο 4849/2021 (ΦΕΚ 207Α’) η παραγωγική άδεια ανανεώνεται για 5 έτη.

-Επίσης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. 18982/01.03.2022 (ΦΕΚ 925Β’) ο παραγωγός πωλητής θα δηλώσει το σύνολο της ποσότητας των παραγόμενων ειδών που θα διαθέσει στις λαϊκές αγορές και ΟΧΙ τις ποικιλίες!!! Από τις δηλωμένες ποσότητες θα πρέπει να πουληθεί το 50%.

Παρατίθεται συνημμένα σωστή ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Από την ανανέωση έχουν σβηστεί τα στοιχεία του παραγωγού σύμφωνα με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Προέλευση του άρθρου: https://www.agro24.gr

Recommended Posts