Οι ελαιοκαλλιεργητές αυτή την εποχή θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα που σε συνδυασμό με την εφαρμογή του κλαδέματος θα βοηθήσουν στην καλύτερη αντιμετώπιση των επιβλαβών εχθρών και ασθενειών κατά την βλαστική περίοδο που ακολουθεί.

Το κλάδεμα της ελιάς πρέπει να εφαρμόζεται το χειμώνα μετά τη συγκομιδή και πάντα πριν την έναρξη της ανθοφορίας. Σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού το χειμώνα πρέπει να γίνεται αργότερα, όταν τα δένδρα εισέρχονται στην βλαστική περίοδο(αρχές άνοιξης).

Το κλάδεμα της ελιάς διακρίνεται σε:
-Κλάδεμα διαμόρφωσης. Γίνεται σε δένδρα μικρής ηλικίας ,ώστε να αποκτήσουν το επιθυμητό σχήμα αλλά και να επισπεύσουμε την είσοδό τους στο στάδιο της καρποφορίας.
-Κλάδεμα καρποφορίας. Γίνεται κάθε χρόνο, προς το τέλος του χειμώνα, με σκοπό το «άνοιγμα» του κέντρου της κόμης, με την αφαίρεση των λαίμαργων ή πολύ ζωηρών βλαστών, με ταυτόχρονο αραίωμα βλαστών στους βραχίονες του δένδρου. Με το κλάδεμα καρποφορίας επιδιώκουμε καλή διαμόρφωση στις ποδιές, με αφαίρεση ξερών μικρών κλαδιών, για να πετύχουμε το μέγιστο της καρποφορίας των δένδρων.
-Κλάδεμα ανανέωσης. Γίνεται σε δένδρα μεγάλης ηλικίας ή σε εγκαταλελειμμένους ή ακαλλιέργητους ελαιώνες γι να τους επαναφέρουμε στην παραγωγή. Στην περίπτωση αυτή, γίνονται μεγάλες τομές στα σημεία διακλάδωσης των κύριων βραχιόνων. Έτσι ανανεώνεται η κόμη των δένδρων και της βλάστησης και επαναφέρουμε τα δένδρα σε καρποφορία.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.agrocapital.gr

Recommended Posts