Αγροτικά Κτηνοτροφικά Μελισσοκομικά και Αλιευτικά Νέα από όλη την Ελλάδα

Greekap.gr News
Οδηγίες ελέγχων για την ειδική ενίσχυση βάμβακος και την συνδεδεμένη σκληρού σίτου

Οδηγίες ελέγχων για την ειδική ενίσχυση βάμβακος και την συνδεδεμένη σκληρού σίτου

Αγροτικά Νέα 🕔November 24, 2021

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με την οποία διευκρινίζονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας, προκειμένου να ακολουθήσει η πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης σκληρού σίτου και της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος.

Βάσει κανονισμού, πρέπει να γίνουν οι μηχανογραφικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι για να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις, για να βγει το ποσό της ενίσχυσης ανά στρέμμα.

Ειδικότερα, οι αρµόδιοι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ µετά τον δειγµατοληπτικό διοικητικό έλεγχο για την καλλιέργεια σκληρού σίτου καλούνται να ελέγξουν τις ποικιλίες που χρησιµοποιήθηκαν και τις ποσότητες του πιστοποιηµένου σπόρου, όπως αυτές αναγράφονται είτε στις ετικέτες είτε σε τιµολόγια αγοράς και δελτία αποστολής.

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του οργανισµού, οι εγκεκριµένες ποσότητες σπόρων σκληρού σίτου προκύπτουν από τα αποδεκτά παραστατικά ετικετών ή τιµολογίων/αποδείξεων, τα οποία είναι:

Το πεδίο «ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗ» θα συμπληρώνεται με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα αποδεκτά παραστατικά ετικετών ή τιμολογίων/αποδείξεων, κατά περίπτωση.

Ο όρος «αποδεκτά παραστατικά»:

για το βαμβάκι

– όσον αφορά στα πρωτότυπα τιμολόγια-δελτία αποστολής ή τιμολόγια, αναφέρεται σε αυτά , τα οποία έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31/05/2021. Σε περίπτωση που υπάρχει ξεχωριστό δελτίο αποστολής, αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τις 31/05/2021 και το τιμολόγιο, που αναφέρεται σε αυτό το δελτίο αποστολής, μπορεί να έχει ημερομηνία έκδοσης μέχρι 15/06/2021.

– όσον αφορά στις πρωτότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης πιστοποιημένου σπόρου βάμβακος, αναφέρεται σε αυτές, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31/05/2021.

για το σιτάρι

– όσον αφορά στα πρωτότυπα τιμολόγια-δελτία αποστολής ή τιμολόγια, αναφέρεται σε αυτά , τα οποία έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31/01/2021.

Σε περίπτωση που υπάρχει ξεχωριστό δελτίο αποστολής, αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τις 31/01/2021 και το τιμολόγιο, που αναφέρεται σε αυτό το δελτίο αποστολής, μπορεί να έχει ημερομηνία έκδοσης μέχρι 15/02/2021.

– όσον αφορά στις πρωτότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης πιστοποιημένου σπόρου σίτου, αναφέρεται σε αυτές, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31/01/2021.

Η απόδειξη λιανικής πώλησης πρέπει να συνοδεύεται με βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η εν λόγω βεβαίωση, δεν γίνεται αποδεκτή η ποσότητα του σπόρου και καταχωρείται ο κωδικός λάθους (10029) και στο πεδίο ποσότητα (έγκριση)= 0 «μηδέν».

Σε περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων παραστατικών, ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει γνήσια ευκρινή αντίγραφα αυτών, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων.

Για όσα παραστατικά προβλέπεται καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης, στην περίπτωση εκπρόθεσμης προσκόμισης αυτών, δεν θα εγκρίνονται οι ποσότητες που αναγράφονται σε αυτά και θα καταχωρούνται οι κωδικοί λάθους (10003 ή/ και 10024).

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου: https://www.agro24.gr