Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός απαντά σε ερώτηση με αίτημα κατάθεσης εγγράφων από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ.

Απαντώντας στην Ερώτηση ΑΚΕ 3345/445/18-1-2021, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Στ. Αραχωβίτης, Θ. Δρίτσας, Τρ. Αλεξιάδης, Σ. Βαρδάκης, Ν. Ηγουμενίδης, Ν. Κασιμάτη, Κ. Μάρκου, Α. Μεϊκόπουλος, Α. Μωραΐτης, Α. Νοτοπούλου, Π. Πούλου, Ι. Ραγκούσης, Ι. Σαρακιώτης και Π. Σκουρολιάκος, ο Σπήλιος Λιβανός αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι μόλις το 56% των γεωργών με εύρημα «μη επιλέξιμη έκταση» υπέβαλε αίτημα ελέγχου επιλεξιμότητας για κάποιο από τα αγροτεμάχιά του, παρά του σχεδόν εξάμηνης διάρκειας διαθέσιμου σχετικού χρονικού περιθωρίου που είχαν τα ΚΥΔ για να το πράξουν. Επίσης, προκύπτει ότι το 77% των αιτημάτων είτε ήταν εντός ανοχής (582 αιτήματα), είτε εξετάστηκε με έγκριση από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Οργανισμού (178 αιτήματα), ενώ με απόρριψη εξετάστηκε το 23% του συνόλου των αιτημάτων.

Επιπλέον, το γεγονός ότι τα εν λόγω αγροτεμάχια είναι επί σειρά ετών επιλέξιμα σε άλλα συστήματα, όπως το αμπελουργικό και το ελαιοκομικό μητρώο, δεν σχετίζεται με την επικαιροποίηση του χαρτογραφικού υποβάθρου του ΟΣΔΕ, καθώς τα διαφορετικά συστήματα ούτε συντάχθηκαν-τηρούνται προς εξυπηρέτηση των ίδιων κοινοτικών προγραμμάτων ενίσχυσης, ούτε διέπονται από τα ίδια κριτήρια επιλεξιμότητας και ποιοτικού ελέγχου, ούτε από τους ίδιους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ως προς την υποχρέωση επικαιροποίησής τους ή εν γένει τις προδιαγραφές σύνταξης και τήρησής τους.

Αναφορικά με τα ερωτήματα που τίθενται στην εν λόγω Ερώτηση ΑΚΕ, επισημαίνονται τα εξής ανά αριθμητική σειρά:

1. Με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα, δεν προκύπτει καμία αστοχία. Η ανανέωση του χαρτογραφικού υποβάθρου του ΣΑΑ διενεργείται σε μόνιμη βάση και σε επίπεδο χώρας, ενώ σε επίπεδο χώρας παρέχονται στους δικαιούχους και στα ΚΥΔ που τους εκπροσωπούν, όλα τα εργαλεία αιτημάτων θεραπείας και μάλιστα έγκαιρα με κάθε τεκμηρίωση.

2. Καθότι δεν προκύπτει ούτε από την εθνική ούτε από την κοινοτική νομοθεσία η υποχρέωση «ειδικής» ενημέρωσης επικείμενης ανανέωσης χαρτογραφικού υποβάθρου, ο Οργανισμός προχώρησε σε αυτήν για τις περιοχές, στις οποίες, μεταξύ άλλων, ήταν και εκείνη των Κυθήρων. Ωστόσο, στα παραπάνω αναφερόμενα (Α) και (Β), ως συνημμένα του παρόντος, είναι διαθέσιμη όλη η σχετική τεκμηρίωση, τόσο ως προς την έγκαιρη ενημέρωση αντιμετώπισης σφαλμάτων όσο και ως προς τις πλήρεις και λεπτομερείς οδηγίες για τυχόν σχετικές ενέργειες.

Διαβάστε τη συνέχει του άρθρου στο https://www.agrotypos.gr

Recommended Posts