Πληρωμές ύψους 1.237.355,46 € πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε το διάστημα 03/01/2020 έως 10/01/2020 για δράσεις όπως η ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, για ομάδες τοπικής δράσης LEADER, τη βιολογική γεωργία, επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών κ.ά. 

Διαβάστε αναλυτικά τις πληρωμές στο www.agrovoice.gr

Recommended Posts