Αγροτικά Κτηνοτροφικά Μελισσοκομικά και Αλιευτικά Νέα από όλη την Ελλάδα

Greekap.gr News
Νοέμβριο η πίστωση των 90 εκατ. ευρώ για τα Βιολογικά του 2021

Νοέμβριο η πίστωση των 90 εκατ. ευρώ για τα Βιολογικά του 2021

Αγροτικά Νέα 🕔October 26, 2021

Σήμα για την πληρωμή της προκαταβολής των Βιολογικών (Γεωργία και Κτηνοτροφία) του έτους εφαρμογή 2021 δίνει η έκδοση τεσσάρων αποφάσεων έγκρισης πιστώσεων συνολικού ποσού 90,09 εκατ. ευρώ, που δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια.

Πρόκειται για την επόμενη -μετά την προκαταβολή του τσεκ- σημαντική πληρωμή που περιμένει ο αγροτικός κόσμος και συνήθως γίνεται μέσα στον Νοέμβριο, με τον κοινοτικό κανονισμό να ορίζει τελική προθεσμία πληρωμή την τελευταία ημέρα του Νοεμβρίου.

Το γεγονός ότι οι αποφάσεις με τις εγκρίσεις των πιστώσεων δημοσιεύτηκαν αρκετά νωρίς αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η πληρωμή φέτος να γίνει νωρίτερα. Ωστόσο, το σύνηθες είναι η εν λόγω πληρωμή να «γράφεται» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 30 Νοεμβρίου και η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων να γίνεται κάποιες ημέρες αργότερα.

Αναλυτικά οι σχετικές αποφάσεις είναι οι εξής:

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την χρηματοδότηση του έργου «Βιολογικές καλλιέργειες»: 

Τη διάθεση πίστωσης ποσού 39.945.139,80€ , από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2019ΣΕ08210014, με τίτλο «Βιολογικές Καλλιέργειες», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2021.

Από το παραπάνω ποσό (39.945.139,802€), ποσό ύψους 14.058.366,43€ αφορά αδιάθετο υπόλοιπο της υπ’ αριθμ 1147/130235/18-05-2021 (ΑΔΑ:ΨΠΦΥ4653ΠΓ-7ΘΨ) Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης. Συνεπώς, η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 25.886.773,37 ευρώ.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την χρηματοδότηση του έργου «Βιολογικές καλλιέργειες»:

Τη διάθεση πίστωσης ποσού 24.700.225,16€ από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2018ΣΕ08210013, με τίτλο «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΥΠΑΑΤ», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2021.

Στο παραπάνω ποσό (24.700.225,16 €), συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους 4.102.168,42 € το οποίο αφορά σε αδιάθετο υπόλοιπο της με αριθμ. 1145/130229/18-05-2021 (ΑΔΑ: 68ΙΖ4653ΠΓΦ4Θ) Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης. Συνεπώς, η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά σε ποσό ύψους 20.598.056,74€.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο : https://www.agronews.gr