Αγροτικά Κτηνοτροφικά Μελισσοκομικά και Αλιευτικά Νέα από όλη την Ελλάδα

Greekap.gr News
Νέοι αγρότες: Σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις

Νέοι αγρότες: Σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις

Αγροτικά Νέα 🕔November 12, 2021

Από σήμερα 12 Νοεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης για ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως και τις 14 Δεκεμβρίου.

Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2021. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2021.

Η χρηματοδότηση ανά περιφέρεια

Για την 3η Πρόσκληση προβλέπεται ποσό συνολικού ύψους 420 εκατ. ευρώ για την κάλυψη δημόσιας δαπάνης.

Το παραπάνω ποσό κατανέμεται ως εξής ανά Περιφέρεια:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 14-12- 2021.

Αιτήματα από-οριστικοποίησης αιτήσεων στήριξης υποβάλλονται στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του ΠΣΚΕ, εντός της εφαρμογής του υπομέτρου (με κωδικούς χρήστη), μέχρι τις 13-12-2021.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο:https://www.agrocapital.gr