Πληρωμές ύψους 11.026.011,68€. πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τις 11 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2023.

 

Σε γενικές γραμμές αφορούν πληρωμές σε γενετικούς πόρους, νέους γεωργούς 2014-2020, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας κ.α.

Προέλευση άρθρου: https://www.agro24.gr

Recommended Posts