Να δίνεται η δυνατότητα ανά αγροτική εκµετάλλευση να προχωρούν σε κατασκευή ξεχωριστού φωτοβολταϊκού σταθµού δύο ή και παραπάνω αγρότες µέχρι να συµπληρωθεί το όριο του 1 MW σε γη υψηλής παραγωγικότητας, εξετάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η πρόβλεψη αυτή προωθείται στην ΚΥΑ που αναµένεται και θα καθορίζει την ισχύ σε MW των φ/β σε γη υψηλής παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ) ανά Περιφερειακή Ενότητα και θα πρέπει να εκδοθεί εντός 2 µηνών σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονοµικών δραστηριοτήτων αρµοδιότητας ΥΠΑΑΤ και άλλες διατάξεις» που βρίσκεται σε διαβούλευση.

Έτσι, θα µπορεί ένας παραγωγός να εκµεταλλεύεται το αγροτεµάχιό του στο έπακρο, ωστόσο στο υπουργείο Περιβάλλοντος είναι της άποψης «να µην δούµε µεγάλα φ/β να µπαίνουν σε ΓΓΥΠ και να ενισχύσουµε την µικρή και διεσπαρµένη παραγωγή» και ως εκ τούτου µένει να φανεί η τύχη της συγκεκριµένης ρύθµισης.

Εν τω µεταξύ, πρακτικές δυσκολίες στο να αποκτήσουν όρους σύνδεσης για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς συναντούν οι κατ’ επάγγελµα αγρότες, καθώς οι γραµµές των υποσταθµών της ∆Ε∆∆ΗΕ δεσµεύονται η µία µετά την άλλη από έργα µεγάλων εταιρειών του κλάδου των ΑΠΕ και Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts