Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός Κεφαλληνίας και Ιθάκης ενημερώνει ότι με κατεπείγουσα επιστολή μετέφερε στον Πρωθυπουργό,

στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Υ.Α.Α.Τ.) στον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ και στο Βουλευτή του Νομού, την αγανάκτηση των ντόπιων ΑγροΚτηνοτρόφων οι οποίοι δεν είδαν να πιστώνεται στο τραπεζικό λογαριασμό τους η αποζημίωση του ΕΛΓΑ για το ζωικό τους κεφάλαιο που χάθηκε λόγω ΙΑΝΟΥ.

Αναλυτικότερα, στην εν λόγω επιστολή αναφέρονται τα εξής:

«Ως γνωστόν οι πρωτοφανείς ακραίες καιρικές συνθήκες της Μεσογειακής κακοκαιρίας ΙΑΝΟΣ, η οποία άνοιξε πληγές στους Κεφαλλονίτες και Θιακούς Αιγοπροβατοτρόφους και Βοοτρόφους προκαλώντας τεράστιες ζημιές στις περιουσίες και υποδομές μιας ζωής, στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, στα στρέμματα αγροτικών καλλιεργειών που χάθηκαν μέσα σε τεράστιους όγκους νερών, ενώ ζημιές διαπιστώθηκαν τόσο στη κτηριακή υποδομή των στάβλων και των αποθηκών όσο και στην αποθηκευμένη παραγωγή εντός αυτών, ανάγκασαν την Πολιτεία να κηρύξει την Κεφαλονιά και την Ιθάκη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Παρ’ όλες τις ρητές εντολές του ίδιου του κ. Πρωθυπουργού όσο και της πολιτικής ηγεσίας του Υ.Α.Α.Τ. φαίνεται ότι ο αρμόδιος Οργανισμός για την καταβολή των αποζημιώσεων ΙΑΝΟΥ στους ΑγροΚτηνοτρόφους, ο ΕΛΓΑ, δεν διάβασε σωστά την Κυβερνητική Απόφαση ή δεν ασχολήθηκε με το θέμα και απέρριψε τους ΘιακοΚεφαλλονίτες ΑγροΚτηνοτρόφους με τις αιτιολογίες ότι είχαν δηλώσει ζημιές σε αιγοπρόβατα ηλικίας άνω των έξι ετών και ότι δεν διέσωσαν τα βοοειδή τους (άρθρα 5 & 6 του Κανονισμού ΕΛΓΑ) παρότι δεν υπήρχαν τέτοιες προϋποθέσεις στην Υπουργική Απόφαση.

Ειδικότερα, με το Νόμο 4128/2020 θεσπίστηκαν ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών του ΙΑΝΟΥ, και στα Νησιά μας, ενώ ειδικά για τους πληττόμενους ΑγροΚτηνοτρόφους στις 20/10/2020 ψηφίστηκε από την Βουλή Τροπολογία του Υ.Α.Α.Τ. (Φ.Ε.Κ. 204A /2020) με την οποία λαμβάνονται μέτρα άμεσης ανακούφισης και άμεσης προτεραιότητας των πληγέντων ΑγροΚτηνοτρόφων του ΙΑΝΟΥ όπως κατά παρέκκλιση από τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ η χορήγηση ποσοστού αποζημίωσης των εν λόγω ΑγροΚτηνοτρόφων στο 100% της ασφαλισμένης αξίας του φυτικού και ζωικού τους κεφαλαίου.

Επειδή η ζημιά της ΑγροΚτηνοτροφικής δραστηριότητας λόγω έκτακτων δυσμενών καιρικών φαινομένων πρέπει πράγματι να αποζημιωθεί στο 100% ώστε οι πληγέντες ΑγροΚτηνοτρόφοι να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα.

Επειδή δεν λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι σήμερα λόγω της χρησιμοποίησης από τους ΑγροΚτηνοτρόφους εμπλουτισμένων ζωοτροφών στα Αιγοπρόβατα αυτά παραμένουν παραγωγικά μέχρι την ηλικία των δεκαπέντε ετών με αποτέλεσμα να μην υφίστανται θέμα αντικατάστασης των όπως γινόταν στο παρελθόν.

Επειδή ο ΕΛΓΑ, ως ο κρατικός ασφαλιστικός αγροτικός φορέας στον οποίο υποχρεωτικά ο Παραγωγός ασφαλίζει την αγροκτηνοτροφική του περιουσία, εισπράττει κανονικά τις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορέ από τους ΑγροΚτηνοτρόφους βάση του ζωικού κεφαλαίου, ανεξαρτήτου ηλικίας, που απεικονίζεται στην Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας – ΟΣΔΕ .

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agro24.gr

Recommended Posts