Προς τη φιλοσοφία «να πιάνει όσους περισσότερους αγρότες και κτηνοτρόφους γίνεται» θα προχωρήσουν οι αρχές στο σχεδιασµό των νέων δράσεων που θα αντικαταστήσουν το πρασίνισµα των άµεσων ενισχύσεων στην ερχόµενη ΚΑΠ.

Για τους κτηνοτρόφους λοιπόν φαίνεται πως έχει κλειδώσει το µέτρο «∆ιατήρηση Μόνιµων Βοσκοτόπων», που θα προσφέρει σε όλους όσους διαθέτουν βοσκήσιµη γη και διατηρούν ένα ελάχιστο ποσοστό ζώων ανά στρέµµα (π.χ 0,2 ΜΜΖ ανά στρέµµα) µία πρόσθετη ενίσχυση επί της βασικής.

Για να µην «ξεφύγει» το µέτρο και για να διατηρηθεί το στρεµµατικό ποσό σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, αναµένεται να τεθεί ένα µέγιστο στρεµµατικό όριο έκτασης που θα επιδοτείται όπως γίνεται για παράδειγµα µε την εξισωτική αποζηµίωση. Σηµειώνεται εδώ πως στόχος των αρχών θα είναι να µην χαθούν πόροι και να υπάρξει µέγιστη απορροφητικότητα, οπότε οι δεσµεύσεις θα είναι όσο πιο χαλαρές γίνεται, τηρουµένων φυσικά και των κοινοτικών οδηγιών.

Αναφορικά µε τη φυτική παραγωγή τα µέτρα θα χωριστούν για δενδρώδεις καλλιέργειες και για αροτραίες καλλιέργειες:

Στα δέντρα, το µέτρο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες έχει να κάνει µε την καταστροφή των κλαδεµάτων αντί της καύσης. Στις αροτραίες καλλιέργειες από την άλλη, η εναλλαγή καλλιεργειών σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι εφαρµόζεται σήµερα (καλλιεργούµενες εκτάσεις µεγαλύτερες των 100 στρεµµάτων υποχρεούνται να έχουν διαφoρετικές καλλιέργειες σε κάποιο ποσοστό) θεωρείται ως και η πιο εύκολα εφαρµόσιµη από τους Έλληνες αγρότες οπότε επίσης βρίσκεται υψηλά στη λίστα των εξεταζόµενων µέτρων.

Και για τις δύο αυτές οµάδες καλλιεργειών εύκολα εφαρµόσιµο είναι το µέτρο για την τήρηση ενός ηλεκτρονικού εργαλείου θρέψης όπου θα καταγράφονται εργασίες µε βάση πρωτόκολλα ολοκληρωµένης λίπανσης. Οι τέσσερις παραπάνω δράσεις θα χρηµατοδοτηθούν από τις άµεσες ενισχύσεις, θα έχουν ετήσιες δεσµεύσεις και όλες θα προσφέρουν ποσά ανά στρέµµα. Άλλωστε, η Ελλάδα θα πρέπει να είναι σε θέση να πληρώνει αγρότες και κτηνοτρόφους ετησίως µε τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ, για να εκτελούν τις σχετικές δεσµεύσεις.

Οι προτάσεις της Κοµισιόν

Σε αυτά τα πλαίσια η Κοµισιόν, απέστειλε ένα έγγραφο στα κράτη-µέλη µε παραδείγµατα για τα µέτρα που µπορούν να προκηρύσσουν ετησίως µε στρεµµατική ή ανά ζώο ενίσχυση στα πλαίσια του νέου πρασινίσµατος της ΚΑΠ. Σε αυτά περιλαµβάνονται:

Ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών:

Μηχανική ζιζανιοκτονία, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών στις ασθένειες.

Αγρο-Οικολογία: Εναλλαγή καλλιεργειών µε όσπρια, πολυκαλλιέργεια, καλλιέργειες κάλυψης µεταξύ σειρών δέντρων (οπωροφόρα, αµπέλια, ελιές), χειµερινή κάλυψη εδάφους µε δευτερεύουσα καλλιέργεια, χαµηλής έντασης σύστηµα βόσκησης, χρήση καλλιεργειών/ποικιλιών πιο αθεκτικών στην κλιµατική αλλαγή

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts