γεωργία, αγρότης, τροπολογία, φορολογία

Μονόδροµος καθίσταται για τον εγχώριο πρωτογενή τοµέα η µετάβασή του σε µια γεωργία «ουδέτερου» περιβαλλοντικού αποτυπώµατος µετά και την απόφαση της πρόσφατης «µαραθώνιας» Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ε.Ε. να κατευθυνθεί αποκλειστικά σε οικολογικές δράσεις το 40% των πόρων της επόµενης προγραµµατικής περιόδου 2021-27.

Χαµηλές εισροές, δραστικός περιορισµός των εκποµπών διοξειδίων του άνθρακα και άλλων αερίων του θερµοκηπίου και χρηστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, είναι ορισµένες από τις προϋποθέσεις που µπαίνουν, πλέον, στην πρώτη γραµµή των καλλιεργητικών πρακτικών µε τη βούλα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να συνεχιστούν οι χρηµατοδοτήσεις.

«Στην Ελλάδα έχουν γίνει κάποια βήµατα προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά είναι δειλά ακόµη και αποµένει πάρα πολύς δρόµος να διανυθεί», επισήµανε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κώστας Γιουτίκας, σε παρουσίαση του διασυνοριακού προγράµµατος BalkanRoad, που έχει στον πυρήνα των στόχων του την εφαρµογή αειφόρων πρακτικών σε όλη τη γραµµή παραγωγής, από το χωράφι, µέχρι και το ράφι του λιανεµπορίου.

Στο συγκεκριµένο project, που χρηµατοδοτείται από το Interreg 2014 – 2020, συµµετέχουν εταίροι από την Ελλάδα, την Αλβανία, την Κύπρο, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία, µε απώτερη επιδίωξη τους να αναπτυχθεί ένα κοινό βαλκανικό πρωτόκολλο παραγωγής αγροτικών προϊόντων µε σήµανση χαµηλού περιβαλλοντικού αποτυπώµατος, που θα εγγυάται αγροκτήµατα και µεταποιητικές επιχειρήσεις µε ουδέτερο αποτέλεσµα σε σχέση µε το νερό, τον άνθρακα και τα απόβλητα.

Στο στάδιο του αγρού, το µεγαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα

Στο πλαίσιο του προγράµµατος στην ελληνική επικράτεια µελετήθηκε και αναλύθηκε το περιβαλλοντικό αποτύπωµα στην πιλοτική περιοχή του Κτήµατος Κυρ Γιάννη, στο Γιαννακοχώρι Νάουσας, µε καταγραφή όλων των διεργασιών που απαιτούνται στον κύκλο ζωής του αµπελώνα.

«Από τα αποτελέσµατα που προέκυψαν τον υψηλότερο αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον τον έχουν οι καλλιεργητικές πρακτικές στον αγρό και ακολουθούν το επίπεδο της τυποποίησης και κατόπιν εκείνο της διανοµής», εξήγησε στην Agrenda ο δρ Αντώνης Παπαδόπουλος, νέος ερευνητής στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, που έκανε τις  µετρήσεις στον αµπελώνα των 510 στρεµµάτων του Κυρ Γιάννη.

Βασικές κατευθύνσεις για επίτευξη αειφορικών αγροκτηµάτων

Για την επίτευξη του στόχου της αποµείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος, κατά τον κ. Παπαδόπουλο, βασική κατεύθυνση είναι η χρήση ειδικών καλλιεργητικών πρακτικών στο πεδίο και ανακύκλωση, ή η επαναχρησιµοποίηση υλικών συσκευασίας, όπως για παράδειγµα τα γυάλινα µπουκάλια, που µπορούν να είναι και αποστειρωµένα, ώστε να µη χρειάζεται να πλυθούν και να καταναλωθεί µεγάλη ποσότητα νερού, ενώ υπάρχει και η διαχείριση αποβλήτων µε την κοµποστοποίηση των κλαδευµάτων ή άλλων παραγώγων των καλλιεργειών.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts