Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ενεργοποιηθεί η Κάρτα του Αγρότη όπως ανέφεραν στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στελέχη από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για το συγκεκριμένο θέμα είχαν επικοινωνία ο αρμόδιος υπουργός, Σπήλιος Λιβανός με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανέφεραν στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων τα ίδια στελέχη κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας «συμφωνήθηκε να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα πριν το άνοιγμα της δήλωσης ΟΣΔΕ, ώστε να μπορέσουν οι παραγωγοί να λάβουν τις αναγκαίες πιστώσεις και να αγοράσουν πρώτες ύλες, να προμηθευτούν φυτοφάρμακα και άλλα εργαλεία αναγκαία για τις καλλιέργειες τους».

Τι είναι η Κάρτα του Αγρότη

Η κάρτα αυτή θα διατίθεται στους αγρότες (γεωργούς και κτηνοτρόφους) – δικαιούχους Βασικής Ενίσχυσης, εφόσον το επιθυμούν, μόνο με την αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη συνεργαζόμενη τράπεζα, στην οποία και θα δηλώνεται ο τηρούμενος στην τράπεζα αυτή καταθετικός λογαριασμός στον οποίον και θα πιστωθεί η Βασική Ενίσχυση.

Με «εγγύηση» της Βασικής Ενίσχυσης, η οποία θεμελιώνεται με την υποβολή της σχετικής δήλωσης δικαιωμάτων (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης), ο αγρότης – κάτοχος και χρήστης της «Κάρτας του Αγρότη» θα μπορεί, πριν ακόμα εισπράξει την Βασική Ενίσχυση:

– Να κάνει αγορές από επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται στις κατηγορίες επιχειρήσεων που εμπορεύονται προϊόντα που σχετίζονται με την κάλυψη των γεωργικών αναγκών των παραγωγών (αγροεφόδια αναλώσιμα, όπως σπόροι, φάρμακα, λιπάσματα, ζωοτροφές, κτηνιατρικά φάρμακα, πρόσθετα ζωοτροφών, καύσιμα κίνησης ελκυστήρων, αγροτικό ρεύμα, ανταλλακτικά – συνεργείο αγροτικών μηχανημάτων).

– Να εξοφλεί οφειλές του σε πιστοποιημένους φορείς υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης.

– Να εξοφλεί τρέχουσες οφειλές του έναντι ΕΛΓΑ, ΟΓΑ και Δημοσίου, δαπάνες έκδοσης και χρήσης εργοσήμου, καθώς και το κόστος αίτησης αγροτικών ενισχύσεων.

– να κάνει ανάληψη μετρητών μέχρι ποσοστού 10% του πιστωτικού ορίου του συνδεδεμένου με την κάρτα λογαριασμού, κατά τη διάρκεια ισχύος του εκάστοτε χορηγηθέντος πιστωτικού ορίου.

Το πιστωτικό όριο κάθε αγρότη θα ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί της Βασικής Ενίσχυσης που δικαιούται την συγκεκριμένη χρονιά, θα αφορά μόνο στην προεξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης και δεν θα μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτό το προϊόν οι οποιεσδήποτε άλλες οφειλές του αγρότη προς την Τράπεζα.

Η διάρκεια του πιστωτικού ορίου θα λήγει με την πίστωση της Βασικής Ενίσχυσης η οποία και θα εξοφλεί τη χρηματοδότηση. Μετά την εξόφληση της εκάστοτε χρηματοδότησης δίνεται η δυνατότητα χορήγησης νέου πιστωτικού ορίου για τη Βασική Ενίσχυση του επόμενου έτους από την ίδια ή άλλη τράπεζα επιλογής του αγρότη – δικαιούχου.

Οι άξονες που θα υποστηρίξουν την αγροτική παραγωγή

Εντωμεταξύ, παρεμβάσεις σε μια σειρά από καίρια ζητήματα προγραμματίζει να κάνει το αμέσως επόμενο διάστημα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και των προοπτικών υποστήριξης του παραγωγικού τομέα της χώρας μας παράλληλα με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του σε διεθνές επίπεδο.

Σε αυτές, όπως τόνισαν στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στελέχη του υπουργείου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων “Η βελτίωση των λειτουργικών δυνατοτήτων των εργαστηριακών υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον τομέα της αντιμετώπισης ζωονόσων και νοσημάτων των ζώων καθώς και η βελτίωση των εργαστηριακών υποδομών στον τομέα των ελέγχων επιβλαβών οργανισμών για την φυτοϋγεία ώστε να εξασφαλισθούν οι εξαγωγές φυτικών προϊόντων, ο επαρκής έλεγχος εισαγόμενων προϊόντων καθώς και η πιστοποίηση εγχώριου πολλαπλασιαστικού υλικού”.

Άλλες δράσεις που προτείνονται αφορούν στον τομέα της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων φυτικής προέλευσης ενώ θα επιχειρηθεί και η ειδικευμένη προώθηση των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Η δυσκολία του όλου εγχειρήματος έγκειται στο γεγονός ότι o προϋπολογισμός του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ ανέρχεται στα 28 εκατ. ευρώ, με τις εν λόγω παρεμβάσεις που ετοιμάζονται να κοστίζουν αρκετά περισσότερα χρήματα.

Τα εγγειοβελτιωτικά

Σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα αποτελούν τα εγγειοβελτιωτικά έργα. Η μελέτη αλλά και η κατασκευή υποδομών εγγείων βελτιώσεων με ιδιαίτερη έμφαση στα αρδευτικά έργα, διασφαλίζει μείωση του κόστους εισροής του νερού στη γεωργία, αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων και τελικά βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα.

“Η δε εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών ανάπτυξης και διαχείρισης των υδατικών πόρων, μέσω του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της βέλτιστης λειτουργίας έργων υποδομής και παρεμβάσεων διαχείρισης τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης του αρδευτικού νερού, αποτελεί προτεραιότητα του ΥΠΑΑΤ και οδηγεί σε αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία” είπαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τα ίδια στελέχη.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι πολλά από τα προγραμματισμένα μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα, εκατοντάδων εκατομμυρίων, χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, στο οποίο ήδη έχουν ενταχθεί.

Έλεγχοι και στα σύνορα

Αναφορικά με τους ελέγχους στα σύνορα της χώρας η κατασκευή υποδομών αλλά και του κατάλληλου εξοπλισμού για τον έλεγχο σε σημεία εισόδου της”αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τη χώρα” υπογράμμισαν τα στελέχη του υπουργείου.

Με τις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται στόχος είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ποιότητας των προσφερόμενων στους καταναλωτές προϊόντων, αποτελεί ανελαστική υποχρέωση της χώρας με προεκτάσεις στη διατηρησιμότητα και βιώσιμη ανάπτυξη του φυτικού κεφαλαίου, την κοινωνική συνοχή της υπαίθρου και την ενίσχυση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης.

Ενίσχυση εργαστηρίων

Εκσυγχρονισμός αναμένεται να υπάρξει και στις εργαστηριακές δομές. Σκοπός η διατήρηση της υψηλότερης δυνατής στάθμης ποιότητας σε όλες τις διενεργούμενες φυσικές, χημικές και βιολογικές παραμέτρους εργαστηριακής ανάλυσης, διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των φυτικών και ζωικών εκμεταλλεύσεων και την προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, όπως ανέφεραν πηγές από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων “ο εκσυγχρονισμός των πειραματικών δομών οδηγεί σε αξιοποίηση της εγχώριας βιοποικιλότητας, εξασφάλιση-διασφάλιση πιστοποιημένου Πολλαπλασιαστικού Υλικού, γεωργία μειωμένων εισροών, μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών αγροτικών προϊόντων υψηλής εμπορικής αξίας”.

Προώθηση ΠΟΠ – ΠΓΕ

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην εξειδικευμένη προώθηση των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ. Αυτό σχεδιάζεται να γίνει μέσω ειδικών δράσεων, όπως μεταξύ άλλων η άμεση και έμμεση διαφήμιση σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, με εκθέσεις, οι οποίες οδηγούν μαθηματικά στην καλύτερη τοποθέτηση των εν λόγω προϊόντων και στο χτίσιμο του “ελληνικού brand name”.

Όσον αφορά στον τομέα της φυτοϋγείας, με την ανάπτυξη κατάλληλων εργαστηριακών υποδομών και θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων για τον έλεγχο επιβλαβών οργανισμών των φυτών και φυτικών προϊόντων εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του φυτικού κεφαλαίου από νέες απειλές οργανισμών καραντίνας, η ενίσχυση εξαγωγών φρούτων και κηπευτικών προς τρίτες χώρες και η εξασφάλιση των εγχώριων φυτογενετικών πόρων.

Αποτροπή ελληνοποιήσεων

Σχετικά με το μεγάλο “αγκάθι” των ελληνοποιήσεων, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στην “έλλειψη οργανωμένου και αξιόπιστου συστήματος παρακολούθησης της πορείας του κρέατος και του γάλακτος που έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή τους στην Ελλάδα από γειτονικές χώρες και την μετέπειτα “ελληνοποίηση” τους”.

Στο σχεδιασμό αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος προβλέπεται η δημιουργία ψηφιακών εργαλείων διασύνδεσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την ανάπτυξη αποδοτικού και αξιόπιστου ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλασιμότητας στην διακίνηση του γάλακτος και του κρέατος.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agro24.gr

Recommended Posts