Σύμφωνα με όσα απάντησε εγγράφως στη βουλή στις 7 Μαΐου, ο Γιάννης Οικονόμου, υπάρχουν στοιχεία μείωσης εξαγωγών βάμβακος κατά 40.000 τόνους πέρσι.

Παρ’ όλα αυτά το ΥπΑΑΤ έως ώρας και παρά τις χαμηλές εμπορικές τιμές, δεν έκρινε σκόπιμο, να ενισχύσει το βαμβάκι.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο υφυπουργός, όσον αφορά την τιµή πώλησης σύσπορου βαµβακιού σε επίπεδο χώρας για το έτος 2020 αυτή είναι περίπου 0,41€/κιλό µε µικρές διακυµάνσεις προς τα πάνω ή προς τα κάτω, µε εξαίρεση τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον ΙΑΝΟ και στις οποίες η ποιότητα του βαµβακιού είναι σαφώς υποβαθµισµένη µε αποτέλεσµα και η τιµή πώλησής του να είναι αρκετά χαµηλότερη από το µέσο όρο. Η εν λόγω τιµή είναι ελαφρώς µειωµένη σε σχέση µε αυτή της προηγούµενης περιόδου που ήταν 0,44€/κιλό. Αξίζει να σηµειωθεί όµως ότι οι µειωµένες τιµές βαµβακιού είναι παγκόσµιο φαινόµενο και σχετίζεται και µε τη µείωση της κατανάλωσης. Όσον αφορά στις εξαγωγές για την εµπορική περίοδο 2020-2021 αυτές παρουσιάζουν µεγάλη µείωση για τη χώρα µας της τάξης των 40.000 τόνων σε σχέση µε την προηγούµενη εµπορική περίοδο, ενώ και οι στρεµµατικές αποδόσεις είναι µειωµένες σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrotypos.gr

Recommended Posts