trakter_2

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η έκδοση τροποποιητικού κανονισμού της Ε.Ε. με τον οποίο θα παρέχεται η δυνατότητα για μεγαλύτερες προκαταβολές των κοινοτικών ενισχύσεων

(Δημόσια Δαπάνη) που προβλέπονται για τα αναπτυξιακά προγράμματα του αγροτικού χώρου (ΠΑΑ) τα οποία και αρχίζουν ήδη να καρκινοβατούν λόγω των πιέσεων που ασκούνται στην αγορά από την πανδημία.

Οι πληροφορίες θέλουν να έρχονται γενναίες αποφάσεις επί του προκειμένου και να παρέχεται η δυνατότητα, οι μεν προκαταβολές να φθάνουν και στο 85% της επιχορήγησης από το 50% που είναι σήμερα και την ίδια στιγμή, η εγγύηση που θα απαιτείται με τραπεζική επιταγή να είναι αρκετά χαμηλότερη από το 100% της προκαταβολής, ενδεχομένως να μπορεί να κινείται και στο 50% αυτής.

Για τις παραπάνω διευκολύνσεις σχετικό αίτημα έχει υποβληθεί και από την εγχώρια υπεύθυνη διαχειριστική αρχή του ΠΑΑ, η οποία εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο να απλοποιηθούν και οι διαδικασίες του επιτόπιου ελέγχου σε ότι αφορά στην εκτέλεση των προγραμμάτων, βάζοντας ουσιαστικά στην άκρη τους αυστηρούς και διαδοχικούς ελέγχους που προβλέπονταν ακόμα και για τα Σχέδια Βελτίωσης από τις σχετικές εγκυκλίους που είχαν εκδοθεί επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι είναι η πρώτη φορά που οι Βρυξέλλες εξετάζουν την παροχή τέτοιας ελαστικότητας στην υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων (Σχέδια Βελτίωσης, Εμπορία – Μεταποίηση, Leader κ.α.) κι αυτό έχει να κάνει με τις ασφυκτικές χρηματοπιστωτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω του κορωνοϊού και με τον κίνδυνο που προδιαγράφεται να μείνουν βήμα μετέωρο χιλιάδες επενδυτικά σχέδια τα οποία θα μπορούσαν να βελτιώσουν το οικονομικό κλίμα και να στηρίξουν την ανάπτυξη σε δύσκολες εποχές.

Το ζήτημα είναι πως θα συμπεριφερθούν απέναντι σε όλα αυτά οι τράπεζες. Στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τα στελέχη των τραπεζών διαβεβαιώνουν ότι αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των καιρών και διαπνέονται από το απαραίτητο πνεύμα ευελιξίας έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επενδυτική δραστηριότητα.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση εκτιμάται πάντως ότι σημαντικό ρόλο θα μπορούσε να παίξει επίσης το Αγροτικό Ταμείο Εγγυήσεων, το οποίο δημιουργείται σε συνεργασία με το European Investment Fund (EIF) και το οποίο το αμέσως επόμενο διάστημα θα μπορούσε να παράσχει τις αναγκαίες πρόσθετες εγγυήσεις, έτσι ώστε να είναι και οι τράπεζες καλυμμένες.

Να αναφερθεί εδώ ότι το Agronews παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρμόδιων αρχών επί του θέματος και έχει καταγράψει έγκαιρα και αναλυτικά τις σχετικές εξαγγελίες.

Έχει τονισθεί για παράδειγμα ότι για να ενισχυθούν οι ταμειακές ροές των γεωργών, η Επιτροπή θα αυξήσει τις προκαταβολές των άμεσων ενισχύσεων και των ενισχύσεων αγροτικής ανάπτυξης. Το ποσοστό των προκαταβολών θα αυξηθεί από 50 % σε 70 % για τις άμεσες ενισχύσεις και από 75 % σε 85 % για τις ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με τις εκτάσεις και τα ζώα.

Το πρώτο έγινε ήδη πράξη με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/531 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2020 ο οποίος στο άρθρο 1 προβλέπει:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts