Συνολικά ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα είναι χαμηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

 

Χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά μεγαλύτερες ανατιμήσεις σε τρόφιμα στα οποία η Ελλάδα είναι αυτάρκης δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat.

Πρόκειται για ακόμη ένα ελληνικό παράδοξο ή για το αποτέλεσμα των δομικών προβλημάτων της ελληνικής αγοράς και των πολλών και ποικίλων στρεβλώσεων που υπάρχουν ακόμη σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας, από το χωράφι στο ράφι;

Προβλήματα όπως το μικρό μέγεθος της αγοράς, η υψηλή εξάρτηση από εισαγόμενες πρώτες και δεύτερες ύλες, αλλά ακόμη και οι συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ παραγωγών – προμηθευτών και λιανεμπόρων.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2022 είχαν αυξηθεί κατά 15,6% σε ετήσια βάση, κάτω από τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ενωση (18,2%) και κάτω από πλούσιες χώρες, όπως η Γερμανία, αλλά και χώρες με ανάλογα χαρακτηριστικά με την Ελλάδα, όπως η Πορτογαλία. Σημειώνεται κατ’ αρχάς ότι μέχρι και τον Ιούνιο του 2022 ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα ήταν υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το γεγονός, δε, ότι έχουμε διψήφιο και διαρκώς αυξανόμενο πληθωρισμό στα τρόφιμα από τον Απρίλιο κι έπειτα μόνο ενθαρρυντικό δεν είναι, ειδικά σε μια χώρα όπου η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών συγκαταλέγεται μεταξύ των χαμηλότερων στην Ε.Ε.

Από τα στοιχεία της Eurostat και τη σύγκριση των μεταβολών των τιμών σε βασικά τρόφιμα στη διάρκεια του τελευταίου έτους προκύπτουν υψηλές μεταβολές τιμών, υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε προϊόντα στα οποία η Ελλάδα είναι αυτάρκης και μάλιστα πραγματοποιεί και εξαγωγές.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts